Na projekty zaměřené na zadržení vody v krajině dá Liberecký kraj devět milionů korun

Cílem programu je podle Židka zakládání a obnova přirozených vodních prvků, žadatelé mohou získat peníze na vybudování nových tůní či mokřadů, revitalizaci rybníků a toků, ale také na zpomalení odtoku vody z krajiny. „Krajské dotace pomohly rozhýbat realizaci drobných, přírodě blízkých opatření,“ řekl. Třeba ve Václavicích na…

Číst dále

Lesy ČR letos dají na vodohospodářské stavby a retenci vody v krajině 445 milionů korun

Program biotopových stromů spočívá v tom, že na obnovovaných plochách budou trvale ponechány stromy, které mají předpoklad k zachování většího množství mikrobiotopů a zároveň nejsou nebezpečné a rizikové při pohybu v lesích, uvedli zástupci podniku. Nejvýznamnějším víceletým projektem s cílem obnovy přirozeného vodního režimu v evropsky významné lokalitě Soutok-Podluží…

Číst dále

Úpravy pozemků v okolí Řečan nad Labem udrží vodu v krajině

„Dělá to pozemkový úřad, projednává vše s vlastníky, sceluje pozemky v intravilánu obce. Už máme projednané veřejné cesty, kudy povedou, kde se obnoví, kde se vytvoří nové, z jakého materiálu budou. Cílem je rozdělit ornou půdu do menších celků, tím udržet vodu v krajině. Vzniklé cesty…

Číst dále

Lesy ČR investovaly do 500 staveb na zadržení vody v krajině 850 milionů korun

Podnik od roku 2019 v lesích cíleně buduje nebo obnovuje tůně, mokřady, lesní nádrže, prameniště nebo meandrující potoky, které dokáží zadržet vodu v krajině a zmírnit sucho. „Jde většinou o technicky jednoduché, levné a účinné terénní úpravy, které prospějí krajině i vodomilným rostlinám a živočichům. Opatření patří k evropským adaptačním…

Číst dále