Povodí Moravy dokončilo úpravy vodních toků u Nedakonic, umožní migraci ryb

Kvůli množství splavenin unášených Dlouhou řekou, a především vlivem starších a nevhodných vodohospodářských úprav, se podle pracovníků PMO na Dlouhé řece pod Nedakonicemi neúměrně rychle zanášelo koryto. Bránilo to průtoku vody z Dlouhé řeky do Morávky a zvyšovalo riziko případných povodní v Nedakonicích, zejména po prudkých deštích…

Číst dále