Povodí Moravy dokončilo úpravy řeky Bečvy u Ústí na Přerovsku

U obce Ústí u Hranic se rozlévala voda mimo koryto už při pětiletých vodách. Díky úpravám se rozšířil vodní tok, který víc využívá historického koryta Bečvy. „V době zvýšených průtoků bude část vody odváděna obnoveným původním korytem, což zlepší průchod vody při povodních podél obce Ústí a posílí místní ekosystém,“ uvedl…

Číst dále

Koryto Botiče v úseku v pražských Nuslích se bude opravovat

Při rekonstrukci se kompletně vybourá dno z kamenné dlažby, které je ve velmi špatném stavu. Vybagruje se v délce asi 150 metrů. Nové dno bude vyskládáno z balvanité rovnaniny a podél stávajících nábřežních zdí bude nová kamenná dlažba. Nábřežní zdi budou očištěny a na místech,…

Číst dále