Rašeliniště zadržují podle vědců vodu hůře než běžná lesní půda

Mokřady, mezi které patří i rašeliniště, se dnes podle vědců často zmiňují v souvislosti se zmírňováním povodní i dopadů sucha, ochlazováním krajiny nebo zvyšováním zásob podzemní vody. Pojem mokřad ale zahrnuje poměrně širokou škálu krajinných prvků, jako jsou například příbřežní pásy tekoucích vod, přehrad nebo…

Číst dále