Bulharsko a Rumunsko chtějí společně postavit dvě přehrady na Dunaji

První společná elektrárna o výkonu 840 megawattů, která by měla vzniknout mezi bulharským městem Nikopol a rumunským Turnu Magurele, má již zpracovanou studii proveditelnosti a posudek dopadů na životní prostředí. Druhá přehrada je plánována mezi bulharským městem Silistra a rumunským Calaraši, kde práce na…

Číst dále

Povodí Labe dokončilo rekonstrukci koruny hráze na přehradě Pastviny

Stavby vyřešila problém s nevyhovujícím a nebezpečným šířkovým uspořádáním. „Původní úzké přemostění korunového přelivu bylo odstraněno a místo něho bylo vybudováno zcela nové přemostění, takže komunikace na hrázi je po celé délce stejně široká. Na obou stranách byly zřízeny širší chodníky, pohyb vozidel…

Číst dále