S vodou v lužních lesích u Dyje by měl pomoci nový klapkový jez

Lesy ČR luhy spravují, postupně obnovovaly a budovaly desítky vodních kanálů, stavidel a propustků přivádějících do vysychajících porostů vodu. „Oblast v posledních letech také pravidelně ve spolupráci s Povodím Moravy zaplavujeme vodou, což je ale možné jen někde, a zdaleka to nestačí,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.…

Číst dále

Lesy ČR investovaly do 500 staveb na zadržení vody v krajině 850 milionů korun

Podnik od roku 2019 v lesích cíleně buduje nebo obnovuje tůně, mokřady, lesní nádrže, prameniště nebo meandrující potoky, které dokáží zadržet vodu v krajině a zmírnit sucho. „Jde většinou o technicky jednoduché, levné a účinné terénní úpravy, které prospějí krajině i vodomilným rostlinám a živočichům. Opatření patří k evropským adaptačním…

Číst dále