Povodí Vltavy loni téměř zčtyřnásobilo zisk na 96,7 milionu korun

Povodí Vltavy na území 28.708 kilometrů čtverečních spravuje 21.900 kilometrů vodních toků. Hospodaří se 115 vodními nádržemi, stará se o 21 plavebních komor na Vltavské vodní cestě a o 354 jezů. Podnik měl v loňském roce tržby za odběr povrchové vody 907 milionů korun, z výroby elektrické energie měl výnosy téměř 300…

Číst dále

VOS a. s. hospodařila vloni se ziskem 

 Na valné hromadě byla dne 8. června akcionářům představena výroční zpráva za rok 2022 a kompletní výsledky hospodaření společnosti. To skončilo při ročním obratu zhruba 243 mil. Kč s celkovým ziskem 13,8 mil. Kč. „Dobrého hospodaření dosáhla společnost díky udržení…

Číst dále

Severočeské vodárenství je v dobré kondici

Ve vodárenství se tento trend projevil jak v běžném provozu, tak také v oblasti investic. Ceny energií, pohonných hmot, stavebního materiálu i prací vyvolaly potřebu bedlivěji sledovat a reagovat dílčími úpravami plánů tak, aby nedocházelo ke snižování věcného rozsahu obnovy. „V rámci investiční…

Číst dále

VAK Hradec Králové měl loni rekordní zisk 83 milionů korun, většinu dá na investice

Loni vodárny zvýšily investice o 35 procent na 350 milionů korun z 260 milionů v roce 2021. Největšími stavbami byly výměna starého potrubí do hlavního vodojemu v Hradci Králové, rozšíření kapacity vodojemu v Bohuslavicích, rekonstrukce hradecké úpravny vody a rekonstrukce kanalizací v Hradci Králové. Novými velkými stavbami budou rekonstrukce…

Číst dále

Slováckým vodárnám a kanalizacím loni vzrostl zisk, navýšily i výnosy

Hospodaření společnosti loni ovlivnil růst cen energií, pohonných hmot, materiálu a chemikálií. „Naštěstí jsme ještě pro rok 2022 měli sjednané fixované ceny elektrické energie a plynu a přijatými úspornými opatřeními jsme dokázali kompenzovat nárůst cen všech vstupů bez nutnosti zvýšení cen vodného a stočného v průběhu roku…

Číst dále