90 % Čechů je přesvědčeno, že probíhá klimatický rozvrat

Jsou Češi připraveni přijmout konkrétní společenské, ekonomické i kulturní změny potřebné k řešení ekologické krize? Odpovědi na tyto otázky nabízí Barometr ekologické transformace. Ojedinělý průzkum veřejného mínění přináší první velké srovnání toho, jak klimatickou změnu vnímají Češi ve srovnání se…

Číst dále

SOVAK: Cena vody se v České republice v příštím roce zvýší

Řádově o jednotky procent se oproti letošnímu roku zvýší v některých regionech České republiky v roce 2017 ceny vodného a stočného. Vyplývá to z dosud známých údajů od jednotlivých vodohospodářských společností, které má k dispozici Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR,…

Číst dále

Jaké jsou aktuální údaje v Modré zprávě za rok 2014?

Takzvaná Modrá zpráva každoročně shrnuje stav vodního hospodářství ČR a přináší souhrnné informace například o hospodaření s vodami, ochraně povrchových i podzemních vod či ochraně před povodněmi. Dnes se zaměříme na zásobování pitnou vodou.…

Číst dále