Povodí Moravy dokončilo úpravy vodních toků u Nedakonic, umožní migraci ryb

Kvůli množství splavenin unášených Dlouhou řekou, a především vlivem starších a nevhodných vodohospodářských úprav, se podle pracovníků PMO na Dlouhé řece pod Nedakonicemi neúměrně rychle zanášelo koryto. Bránilo to průtoku vody z Dlouhé řeky do Morávky a zvyšovalo riziko případných povodní v Nedakonicích, zejména po prudkých deštích…

Číst dále

Valašské Meziříčí zakázalo kvůli dlouhotrvajícímu suchu odebírat vodu z toků

Lidé ve Valašském Meziříčí, které má přes 22.000 obyvatel, nesmějí z vodních toků odebírat vodu k zalévání zahrad, napouštění nádrží a bazénů, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů a domácností, ale ani k zálivkám hřišť, kurtů, sportovišť a podobně. Opatření se týká katastrálních území Valašské Meziříčí, Krásno nad…

Číst dále

Povodí Moravy opravuje za 17 milionů korun nádrž Gramanec na Uherskohradišťsku

Těžbě usazenin, opravám hráze a požeráku, tedy vypouštěcího zařízení, předcházelo vypuštění nádrže. Z jejího dna vodohospodáři odstraní více než 10.000 metrů krychlových sedimentů. „Našim cílem je zejména vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude…

Číst dále

Slováckým vodárnám a kanalizacím loni vzrostl zisk, navýšily i výnosy

Hospodaření společnosti loni ovlivnil růst cen energií, pohonných hmot, materiálu a chemikálií. „Naštěstí jsme ještě pro rok 2022 měli sjednané fixované ceny elektrické energie a plynu a přijatými úspornými opatřeními jsme dokázali kompenzovat nárůst cen všech vstupů bez nutnosti zvýšení cen vodného a stočného v průběhu roku…

Číst dále
1 2 3 30