Město Vsetín buduje v semetínském arboretu soustavu tůněk

„Práce na terénních úpravách v arboretu by měly být dokončeny v nejbližších týdnech v závislosti na klimatických podmínkách. Povrchová voda ze svahu, na němž jsou vysázeny stovky dřevin, bude odvedena soustavou tří tůní a mokřadů do dolní části arboreta. Tůně obklopí kamenné zídky, potůček mezi nimi…

Číst dále

Na pražské vodovodní síti loni klesl počet havárií o 257 na 3874

„Průměrná doba přerušení dodávky jednou havárií poklesla na deset hodin a 27 minut,“ uvedl Mrázek. Havárií první kategorie bylo čtyřicet, což je o 31 méně než předloni. Nejčastější příčinou havárií byla koroze materiálu, která způsobila 71,5 procenta případů. Na druhém místě je…

Číst dále

ČHMÚ Brno: Průtoky v řekách byly i v prosinci podprůměrné

Brněnská pobočka má na starosti jihovýchodní část republiky – Jihomoravský kraj, větší část Zlínského kraje a východ Kraje Vysočina. Průtoky odborníci zjišťovali na 71 měrných stanicích a v prosinci odpovídaly 90 procentům dlouhodobého měsíčního průtoku z let 1991 až 2020. Odborníci uvedli, že…

Číst dále

V Jihlavě dostanou velcí odběratelé vody vodoměry, které umožní odečty on-line

„Radní schválili výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky, jejím předmětem byl nákup technologie, zpracovávání dat, provoz systému a vybudování radiové sítě pro přenos dat,“ uvedl vedoucí odboru technických služeb Michal Horňák na webu města. Nová měřidla budou podle radnice nepřetržitě komunikovat s dispečinkem a budou schopná…

Číst dále

 V Liberci skončila výstavba vodojemu Horská, zajistí vodu pro část Ruprechtic 

„Výstavba vodojemu už byla dokončená a nyní probíhají administrativní a úřední kroky k zahájení provozu. Předpokládáme, že spuštění do běžného provozu nastane během prvního pololetí letošního roku,“ řekla Kodymová. Na špatné zásobování vodou si obyvatelé v lokalitě Horská stěžovali bezmála čtvrt století. Výstavba vodojemu s přivaděčem začala…

Číst dále

Jak dosáhnout energetických úspor na ČOV?

Atraktivní téma přiblížil Ondřej Beneš, obchodní a technický ředitel pro vodu společnosti Veolia ČR, na letošním 20. ročníku vodohospodářské konference Provoz vodovodů a kanalizací. Benchmarking pomáhá hledat úspory Prvním logickým krokem pro zlepšení energetického hospodářství čistíren odpadních vod jsou úspory…

Číst dále