Díky dotaci z EU obnoví vědci na jihu Moravy 506 hektarů chráněných mokřadů

„Přítomnost mokřadů v krajině pomáhá zmírnit nepříznivé dopady vysokých teplot, sucha, i přemnožení škůdců. Mokřady zadržují a čistí vodu, ochlazují své okolí, zmírňují následky přívalových srážek nebo naopak sucha, poskytují domov mnoha druhům rostlin a živočichů,“ uvedla Kotasová Adámková. Mokřady měly v minulosti místo i v tradiční…

Číst dále

Množství sněhu v povodí Moravy se za několik dní zvýšilo šestinásobně

Na většině vodních nádrží je hladina snížená kvůli letošnímu suchu a nedostatku srážek. Na dalších nádržích Povodí Moravy aktuálně uvolňuje zásobní prostory. Hladina jde dolů na Plumlově, Mostišti, Výrovicích, Jevišovicích, Boskovicích a Bystřičce. Cílem je uvolnit přibližně 30 procent zásob vody. „Jde o preventivní opatření. V následujících…

Číst dále

Povodí Moravy pokračuje v opravě vodní nádrže Letovice

Povodí Moravy zahájilo rozsáhlou opravu přehrady loni v srpnu 2021. Cílem je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na desetitisíciletou povodeň. Většinu prací se podle mluvčího už podařilo dokončit. „Stavebně jsme dokončili opevnění návodního líce i sanaci zdí odběrné věže, dokončujeme korunu hráze, přelivnou zeď…

Číst dále

Brno bude mít příští rok první funkční artézský vrt jako rezervu s pitnou vodou

„Přesné místo u žádného z vrtů zveřejňovat nebudeme, protože se jedná o strategický projekt zajišťující nouzové zásobování města pitnou vodou,“ uvedl. Artézské vrty mají sloužit jako náhradní zdroje pitné vody pro systém nouzového zásobování obyvatel Brna. Podle kalkulace, kterou si město nechalo vypracovat, klesne v případě výpadku…

Číst dále

Židlochovice téměř dokončily obnovu území podél Svratky, vzniklo slepé rameno

Svratka je na jih od Brna z minulosti napřímená, pole dosahují často až k břehům a koryto řeky sloužilo především k rychlému odvedení vodyz krajiny. Až po desetiletích postupně vznikají projekty, které vracejí vodu do krajiny a stejně tak zeleň, čímž se zvyšuje stabilita krajiny, schopnost zadržovat vodu a díky vhodnému prostředí…

Číst dále

Zlínský a Jihomoravský kraj vstoupí od ledna do společnosti Baťův kanál

Kraje si od změny slibují sjednocení a zefektivnění řízení rozvoje Baťova kanálu. „Umožní nám to přímo se podílet na rozhodnutích o všech důležitých krocích při dalším rozvoji Baťova kanálu. Ve spolupráci s Povodím Moravy, Ředitelstvím vodních cest České republiky a dalšími subjekty pak v rámci stálého výboru…

Číst dále
1 2 3 8