Praha má novou komoru vodojemu, na Mazance

Nová armaturní komora, jejíž výstavba byla zahájena na počátku roku 2020, je připojena na stávající areálové rozvody DN 800 a DN 1000. Objem nové komory je 5 250 m3 a zvyšuje celkovou kapacitu vodojemu Mazanka na 17 250 m3. „Nová komora vznikla…

Číst dále

Voda proudí z Želivky do Prahy 52 kilometrů dlouhým tunelem již půl století

Úpravna vody Želivka byla uvedena do provozu v květnu 1972. Voda je do úpravny dodávána z nádrže Švihov, která má objem 266,5 milionu m3 vody. Z úpravny u nádrže Švihov odtéká voda gravitačně štolovým přivaděčem, který je dlouhý téměř 52 kilometrů a končí v Jesenici u Prahy. Tunel Želivka, který byl ražen hornickým způsobem,…

Číst dále

Do vodohospodářských staveb na severu Čech půjdou dvě miliardy

V letošním roce pokračují některé velké investiční akce, jako je třeba rekonstrukce úpravny vody v Brníkově na Litoměřicku nebo přivaděčů Libíč–Roveň v Libereckém kraji a Roudnice n. L. – Hostěraz v Ústeckém kraji.  Rekonstrukce čeká devět vodojemů – nejvíc prostředků dá SVS na…

Číst dále

Ústecký kraj chce jednat o rozšíření záplavového území na dolním Labi

Povodí Labe poslalo krajskému úřadu návrh vyhlášky, která stanovuje záplavové území včetně aktivní zóny v oblasti s významným povodňovým rizikem v stokilometrovém úseku Labe. V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani uskutečňovat stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok. Nemovitosti, které v území už…

Číst dále
1 2 3 356