Podnik Povodí Odry chystá letos investice zhruba za 900 milionů korun

Povodí Odry je správcem vodních toků a vodních děl v povodí Odry, tedy na území Moravskoslezského a částečně i Olomouckého kraje. Provozuje například přehrady Šance, Kružberk nebo Slezskou Hartu. „Rok 2023 bude finančně velice náročný. Máme naplánovány velké stavební akce jednak v oblasti protipovodňových opatření, ale také v rámci…

Číst dále

Novomlýnský věžový vodojem slaví 365 let

V letošním roce totiž uplyne 365 let od dokončení současné verze této vodárenské infrastruktury. Věž, stojící dnes vedle Štefánikova mostu, je však mnohem starší, její příběh se začal psát skoro o dvě stě let dříve. Věžový vodojem na jejím místě stál…

Číst dále

Praha má novou komoru vodojemu, na Mazance

Nová armaturní komora, jejíž výstavba byla zahájena na počátku roku 2020, je připojena na stávající areálové rozvody DN 800 a DN 1000. Objem nové komory je 5 250 m3 a zvyšuje celkovou kapacitu vodojemu Mazanka na 17 250 m3. „Nová komora vznikla…

Číst dále

Voda proudí z Želivky do Prahy 52 kilometrů dlouhým tunelem již půl století

Úpravna vody Želivka byla uvedena do provozu v květnu 1972. Voda je do úpravny dodávána z nádrže Švihov, která má objem 266,5 milionu m3 vody. Z úpravny u nádrže Švihov odtéká voda gravitačně štolovým přivaděčem, který je dlouhý téměř 52 kilometrů a končí v Jesenici u Prahy. Tunel Želivka, který byl ražen hornickým způsobem,…

Číst dále

Do vodohospodářských staveb na severu Čech půjdou dvě miliardy

V letošním roce pokračují některé velké investiční akce, jako je třeba rekonstrukce úpravny vody v Brníkově na Litoměřicku nebo přivaděčů Libíč–Roveň v Libereckém kraji a Roudnice n. L. – Hostěraz v Ústeckém kraji.  Rekonstrukce čeká devět vodojemů – nejvíc prostředků dá SVS na…

Číst dále
1 2 3 356