Změny ve vedení Státního fondu Životní prostředí! Blýská se na lepší časy?

Ministr Pavel Drobil jmenoval v první polovině srpna do funkce nového ředitele Státního fondu životního prostředí ČR pana Libora Michálka. Ve funkci vystřídal kontraverzního Petra Štěpánka.

3 min. čtení
Hlavním úkolem pana Michálka bude dle Ministerstva životního prostředí nastartovat novou etapu této instituce a začít práci na dalším rozvoji směrem k „zelené bance“. Po ukončení dotačních programů EU by tak SFŽP nadále podporoval projekty pro zlepšování životního prostředí.
Nezbývá než doufat, že bude pan Michálek výrazně úspěšnější než jeho předchůdce a pravidla pro čerpání z Operačního programu Životní prostředí budou upravena tak, aby bylo jejich čerpání pro žadatele reálnější.

 

Životopis Libora Michálka
  • Narodil se v roce 1968 v Náchodě. Po ukončení gymnázia v Přerově absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a poté manažerský program na Masarykové univerzitě v Brně.
     
  • Pracoval jako makléř na Fondu národního majetku, v dohledu nad kapitálovým trhem na Ministerstvu financí, v Komisi pro cenné papíry jako ředitel odboru kolektivního investování, na stejné pozici byl i v ČNB, ve Světové bance pracoval jako konzultant pro licenční standardy. Na MŽP přichází z postu experta dohledu nad finančním trhem v ČNB.
     
  • Libor Michálek se zabýval také publikační a osvětovou činností v oblasti nemovitostních fondů a kolektivního investování.

 

  • Absolvoval zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže v Londýně a Lucemburku. Získal certifikát Optimalizace práce manažera na Úřadu vlády ČR a certifikát Management a technika vedení lidí u firmy Hewlett Packard.

     


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme