Změna dodavatele vody ve Studénce

Od prvního dubna má severomoravské město Studénka nového dodavatele pitné vody - společnost Zásobování teplem Vsetín a. s. Ta má s provozováním vodárenské infrastruktury zkušenosti z nedaleké Jasenice.

2 min. čtení

Změnou byl ve městě dovršen proces postupné optimalizace činností spojených s dodávkou energetických a vodohospodářských služeb. Zásobování teplem Vsetín a. s. převzalo závazky od společnosti Vodovody a kanalizace Studénka s. r. o. Ta zanikla v důsledku fúze, sloučením s již zmíněnou vsetínskou společností.

Zásobování teplem Vsetín a.s. je členem energetické skupiny MVV Energie CZ. Dceřiné společnosti ve skupině se zabývají zejména výrobou a distribucí tepla, kogenerační výrobou elektrické energie (kombinovaná výroba elektrické energie a tepla), provozováním vodovodů a kanalizací, poskytováním telekomunikačních služeb, servisem a údržbou teplárenských zařízení a dodávkou investičních celků v teplárenství.

Společnost dnes už vlastní a provozuje rozvody pitné a užitkové vody a provozuje páteřní řad splaškové kanalizace v průmyslovém areálu Jasenice s vyústěním na čistírnu odpadních vod. Voda na výrobu užitkové vody je odebírána z potoku Jasenice a pitná voda ze studní. Ze 70 % odběratelé odebírají vodu pro sociální účely a zbývajících 30 % spotřeby vody je pro technologické účely.

www stránky města Studénka

 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme