Žlutice staví novou čistírnu odpadních vod

Výstavba nové, moderní, zastřešené čistírny odpadních vod je pro Žlutice  jedním z klíčových projektů. Celkové náklady na tento projekt dosáhnou 37 milionů korun.

5 min. čtení

Žlutice jsou malou obcí s 2700 obyvateli v Karlovarském kraji. V současnosti mají 8 příměstských částí – Verušice, Veselov, Ratiboř, Knínice, Protivec, Mlýnce, Záhořice a Vladořice. Čistírna odpadních vod by měla být poprvé spuštěna v roce 2012, stavba byla zahájena začátkem října.

"Dosavadní čistírna ve Žluticích ze 70. let je sice funkční, technologicky však odpovídá době své výstavby a její velkou nevýhodou je, že je otevřená a nachází se velmi blízko zástavby. Proto se Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech rozhodlo vybudovat čistírnu zcela novou. Ta bude vybavena nejmodernější technologií, a navíc kompletně zastřešena, takže obyvatelé města nebudou obtěžováni zápachem ani v mimořádných provozních situacích, které mohou někdy při čistícím procesu vzniknout,"
uvedl starosta Žlutic a předseda Vodohospodářského  sdružení obcí západních Čech Jaroslav Vojta.

Nová budova čistírny bude vystavěna v místě původních objektů mechanického předčištění a biologického čištění. "Koncepce nové čistírny je založena na intenzifikaci biologického stupně čištění. Bude přebudován a rozšířen aktivační proces a vybudována nová kruhová dosazovací nádrž pro separaci kalu. Pro dešťové vody a dovezené splašky budou rekonstruovány stávající dosazovací nádrže," řekl Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, které budou novou čistírnu provozovat.

"Ostatní nevyužité stávající objekty budou demolovány. Provoz nové čistírny odpadních vod bude kompletně zautomatizován, data z technologických procesů budou přenášena na centrální dispečink v Karlových Varech s možností ovládání," dodal ředitel.

Nová technologie biologického čištění umožní výrazně zlepšit kvalitu vyčištěné vody, především co se týče odstraňování dusíkatého znečištění. Tím se zlepší celý ekosystém řeky Střely, kam je voda z čistírny vypouštěna.

Na výstavbu čistírny se sdružení podařilo získat dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 16 milionů korun, s přispěním Karlovarského kraje ve výši 3 milionů korun. Zbytek z celkových nákladů bude hradit sdružení z vlastních zdrojů.


Zdroj: (hav)

Zdroj: (hav)

Doporučujeme