Zlínský kraj si nechá vypracovat plán pro zvládání sucha, hotový bude do února

Zlínský kraj si nechá vypracovat plán pro zvládání sucha a nedostatku vody. Na jeho přípravě spolupracuje hejtmanství s vodohospodáři, hasiči, městy nebo hygieniky. Dokument bude obsahovat návrhy opatření vedoucí k zajištění dostatku vody nezbytné k pokrytí základních společenských potřeb i k minimalizaci negativních dopadů sucha na životní prostředí a hospodářskou činnost. 

3 min. čtení

Hotový by měl být začátkem příštího roku, řekla dnes novinářům náměstkyně hejtmana Hana Ančincová (Piráti).

Povinnost nechat si zpracovat tento plán ukládá všem krajům novela zákona o vodách. Podle Ančincové však kraj chce, aby to byl praktický dokument a nevypracovával se takříkajíc do šuplíku. "Velmi klademe důraz na mezioborovou spolupráci, takže jej vypracováváme i ve spolupráci s povodím příslušných toků, hasičským záchranným sborem, příslušnými úřady ORP i například s krajskou hygienickou stanicí," řekla Ančincová. Plán hejtmanství projedná i s policií, sousedními krajskými úřady, ministerstvy zemědělství, životního prostředí a dopravy nebo Státní plavební správou.

Ve své hlavní části bude dokument podle náměstkyně obsahovat návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při nedostatku vody. "Měla by to být taková jednotná kuchařka právě ve spolupráci s příslušnými orgány. My jej chceme co nejvíce praktický, protože samozřejmě i nějaké kauzy ukázaly, že legislativa z oblasti vodního zákona, legislativa co se týče nakládání s vodami, je mnohdy děravá, a právě proto je opravdu velmi dobré mít tento dokument k dispozici," uvedla Ančincová. Součástí plánu podle ní bude též prevence.

Plán chce krajský úřad průběžně aktualizovat, a to ve spolupráci s příslušnými správci povodí a Českým hydrometeorologickým ústavem. Úpravy budou podle zástupců hejtmanství zohledňovat změny v území kraje spojené se zásobováním obyvatelstva pitnou vodou. Dokument by měl být zveřejněn na webových stránkách Zlínského kraje nejpozději od února 2023.

Zdroj: ČTK

Doporučujeme