Zlaté medaile WATENVI uděleny

Na slavnostním galavečeru, který se uskutečnil v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI a veletrhu Mezinárodním veletrhu komunálních technologií URBIS TECHNOLOGIE byla předány prestižní Zlaté medaile WATENVI a ocenění vítězům soutěže o nejlepší expozici AURA.

5 min. čtení

Kdo byl nejúspěšnější? Pro všechny, kteří se do Brna tento týden nedostali, přinášíme stručný přehled hlavních oceněných.

Zlaté medaile WATENVI

  • UFR – omezovač neměřitelných průtoků

Výrobce: A.R.I. Flow Control Accesories, Izrael
Vystavovatel: ATJ special, s.r.o.
Hodnocení komise: Umožňuje běžným vodoměrům přesně změřit i velmi malé průtoky pod 30 litrů za hodinu. Efektivně sníží ztráty a neovlivňuje přesnost vodoměru. Parametry ověřeny zkouškami na Českém metrologickém institutu.

  • Digitální senzory a převodník systému Memosens

Výrobce: Endress + Hauser Conducta GmbH
Vystavovatel: Endress+ Hauser Czech, s.r.o.
Hodnocení komise: Systém Memosens je zcela jedinečnou konstrukcí spojující mechanické řešení v podobě bezkontaktního propojovacího konektoru s induktivní vazbou a obousměrný přenos dat. Jako funkční celek, tedy propojení analytického senzoru a převodníku, a rozsah a využití přenášených dat, nemá tento systém zatím obdobu.

Čestného uznání generálního ředitele společnosti Veletrhy Brno
bylo uděleno panu Janu Papežovi, prezidentovi České protipovodňové asociace, za projekt Ochrana před povodněmi 2010. Ochrana před povodněmi 2010 je již devátým ročníkem světově unikátního projektu, který je zdrojem informací pro laickou i odbornou veřejnost. Tento projekt je největším setkáním roku oborníků s praktickými zkušenostmi s povodňovou ochranou.

AURA 2010 – nejpoutavější expozice na mezinárodní veletrhu WATENVI
Tato soutěž vstoupila do 6.ročníku a jejím vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je a.s. Veletrhy Brno. Komise hodnotila expozice na základě několika kritérií, zaměřovala se především na architektonické řešení a vizuální design.
Z expozic hodnocených ve třech kategoriích porota ocenila tyto expozice:
 

  • Kategorie do 50 m2

Expozice firmy: Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s.r.o.   
Realizátor: agentura Fox Vision   
Architekt : Igor Dombrovský   
Posudek poroty: Jedná se o stánek s jasně vymezenou vlastní plochou, s výraznou kombinací černé a oranžové barvy, velmi vhodně použité jsou především světelné prvky.
 

  • Kategorie 51 – 100 m2

Expozice firmy: ONDEO Services CZ, s.r.o.
Realizátor: společnost Funexpress
Architekt: Natálie Baierová
Posudek poroty: Stánek s jednoduchou a jasnou koncepcí s použitím čistých linií, prvků ve firemních barvách a jasnou centrální osou v čele s vodním prvkem.
 

  • Kategorie 101 – 300 m2

Expozice firmy: Veolia Voda, Česká republika, a.s.   
Realizátor: společnost CORPUS   
Architekt: Karel Soukup
Posudek poroty: Stánek koncepčně zaplňuje daný prostor, je výrazný. Bylo použito více poutacích prvků, které můžou působit nejednotně, ale mají výbornou prezentační hodnotou.
 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme