Získejte dotaci na výměnu domovních olověných rozvodů

Olověných potrubí je v ČR již minimum. Pokud ale stále patříte mezi posledních 5%, můžete využít program Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Lhůta pro doručení žádosti začala běžet 2. prosince 2013 a skončí 17. února 2014.

4 min. čtení

V ČR se odhaduje, že posledních zhruba 5 % domů má olověné rozvody. I když jeho obsah lze snížit např. odpouštěním vody, nejjistější způsob, jak se tomuto riziku vyhnout, je nevyhovující rozvody vyměnit za nové, nezávadné. Neexistuje totiž ani selektivní technologie úpravy vody, která by dokázala olovo z pitné vody u spotřebitele odstranit. Z toho důvodu existuje v České republice národní program na podporu výměny olověného potrubí vnitřních vodovodů, který realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). „Podpůrný program na odstranění olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech (stavbách pro bydlení)“ byl zahájen v roce 2004.

„Pokud máte ještě ve svém domě či bytě olověné rozvody je možnost se tohoto programu zúčastnit a se státní dotací tyto rozvody vyměnit za nové, zdravotně nezávadné.“ upozorňuje Kristina Blaszczyková, tisková mluvčí 1. SčV, a.s.

Podobné doporučení platí v dalších regionech. Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK) se v posledních letech zaměřuje na podrobný monitoring vody z pohledu obsahu olova. V roce 2013 však nebyl při tomto monitoringu zachycen ani jeden vzorek vody, který by překračoval limit olova v pitné vodě, ani dle nového přísnějšího limitu 10 mikrogramů na litr vody. V Praze byla totiž již většina olověných rozvodů vyměněna.

Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Lhůta pro doručení žádosti začala běžet 2. prosince 2013 a skončí 17. února 2014. K žádosti o podporu je třeba doložit protokol akreditované nebo autorizované laboratoře, uvedené v metodickém pokynu k programu, o zjištění koncentrace olova v pitné vodě překračující právě 10 µg olova na litr vody.

Další podrobnosti k programu lze získat také na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz
 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme