Zemědělský výbor vydá doporučení k novele vodního zákona v únoru

Sněmovní zemědělský výbor včera přerušil projednávání vládní novely vodního zákona, která mimo jiné zpřísňuje některé podmínky nakládání s odpadními vodami. Členové výboru nyní můžou do 7. února předkládat své pozměňovací návrhy. Zpravodaj Karel Tureček (ANO) poznamenal, že ví o několika pozměňovacích návrzích, které poslanci chtějí přednést.

3 min. čtení

Jde podle něho hlavně o návrhy, které zazněly již při projednávání předlohy v minulém volebním období, kdy o ní Sněmovna nestihla do voleb rozhodnout.

Návrhy se týkaly mimo jiné záplavových oblastí podél řek. Jeden z nich měl například umožnit, aby v těchto zónách mohly za stanovených podmínek vznikat letní dětské tábory. Zákon nyní zakazuje zřizovat v zónách záplav tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. Další avizované návrhy se podle Turečka týkají například pásem hygienické ochrany vod.

Předloha nemění poplatky za odběr podzemní vody nebo za vypouštěné odpadní vody. Spravovat poplatky bude nově Státní fond životního prostředí místo České inspekce životního prostředí.

Vlastníci bezodtokových jímek budou muset stejně jako nyní prokazovat úřadům, jak zajistili zneškodnění odpadních vod. Nově budou mít povinnost předložit příslušné doklady za poslední dva roky. Provozovatelé fekálních vozů jim o tom budou muset vydávat potvrzení v němž bude mimo jiné uvedeno, o jako jímku šlo, množství odpadních vod a do které čistírny je odvezl. Odvážet odpad z jímek budou smět jen čistírny odpadních vod nebo podnikatelé podle živnostenského zákona.

Druhé čtení novely, kdy budou mít poslanci další možnost předkládat své pozměňovací návrhy, se může uskutečnit na nejbližší schůzi Sněmovny. Začít má koncem února.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme