Zdražení vody na Táborsku o 12 %

Dva a půl roku trvající rekonstrukce kanalizace v Táboře, Sezimově Ústí a v Plané nad Lužnicí ovlivní i cenu vody. Obyvatelé by měli očekávat zdražení behem dvou let o 24 %. Stavební práce stály 991 miliónů korun bez DPH.

3 min. čtení

Je to více, než se původně předpokládalo. Na opravy přispěl dotací Fond soudržnosti Evropské unie, zbytek částky Vodárenská společnost Táborsko financovala úvěrem, který bude splácet 17 let a to právě z cen vodného a stočného. Letos už voda podražila o 12 %.

Podle ředitele Vodárenské společnosti Táborsko Milana Míky se rodině, která průměrně odebere sto kubíků vody ročně, zvýší náklady zhruba o 1200 Kč."Příští rok se cena zvedne ještě o 12 procent a v následujících letech by mohla růst o inflaci, jež bude v národním hospodářství," dodal Míka s tím, že do cen vodného a stočného se promítla také modernizace čistírny odpadních vod za 170 miliónů korun, která začne v příštím roce.

"Jsem rád, že se nám projekt podařilo dokončit i přes komplikace s financemi. Nikdo na začátku nevěděl, že změna metodiky výpočtu dotace z evropských fondů přinese snížení příspěvku o sedm procent a že se zhorší kurzovní podmínky," řekl starosta Plané nad Lužnicí Jiří Šimánek, který je rovněž jedním z jednatelů Vodárenské společnosti.


Rekonstrukce začala v roce 2009 ražbou štoly pod historickým centrem. Během prací bylo vybudováno celkem šest kilometrů kanalizačních stok, rekonstruováno 17 kilometrů kanalizačních řadů a na kanalizaci a čistírnu odpadních vod bylo nově připojeno dva tisíce obyvatel.

Foto: Wikipedia, Matt Borak, licence GNU


Zdroj: Ola

Zdroj: Ola

Doporučujeme