Závěr kulatého stolu SVS: Nový provozní model je pro města a obce nejlepším řešením

Vedení Severočeské vodárenské společnosti (SVS) se včera setkalo u kulatého stolu s akcionáři, kteří projevili zájem o detailní informace k projektu Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020. Tématem debaty bylo především nastavení parametrů nového modelu provozování vodárenství, který by měl začít fungovat v severočeském regionu od ledna 2019.

7 min. čtení

Zájem o odbornou diskusi nad ekonomickými a právními aspekty připravovaného projektu měli především akcionáři reprezentující skupinu měst a obcí, které v minulosti vyjadřovaly směrem k novému modelu určité pochybnosti.

Parametry nového modelu provozování vodárenství po roce 2018 by měli představitelé měst a obcí projednat na valné hromadě 19. dubna. Podstatou tzv. vlastnického modelu se servisním prvkem je, že se od sebe oddělí provozní a servisní činnosti. Města a obce díky tomu získají 100% kontrolu nad výběrem vodného a stočného a budou moci také transparentně rozhodovat, kolik finančních prostředků vynaloží na obnovu vodárenské infrastruktury, kolik na samotné provozování a kolik na podpůrné servisní služby s ním spojené.

V praxi to znamená, že dojde k restrukturalizaci a servisní služby se ze společnosti SčVK vyčlení do nové servisní firmy Severočeská servisní a. s. (SčS). Ve vodárenském systému tak bude nově fungovat skupina tří společností: SVS – vlastník vodohospodářského majetku a vlastník provozovatele, SčVK – provozovatel ve 100% vlastnictví SVS, SčS – servisní společnost, v níž bude mít SVS prostřednictvím SčVK ovládající majoritní podíl 75 % a podíl 25 % bude dle dohody nabídnut k odkupu společnosti Veolia.

Nový provozní model a právě skutečnost, že bude 25% podíl v servisní společnosti nabídnut k odkupu společnosti Veolia, se staly předmětem pochybností některých starostů, kteří se klonili spíše k vybudování nové provozní společnosti na zelené louce.

„V oblasti vodárenství se pro města a obce jedná o zcela zásadní krok a já osobně jsem měl pocit, že nemám dostatek informací k tomu, abych zvolené řešení mohl považovat za nejlepší. Proto vítám snahu vedení SVS s námi akcionáři detaily projektu oproti loňskému roku daleko více diskutovat. S vedením SVS jsme dnes měli možnost probrat jak expertní a právní posudky, tak různé finanční modely, takže když si to nyní jako ekonom srovnám dohromady, dává mi připravovaný model daleko větší smysl, který budu moci na základě prezentovaných faktů lépe obhájit i před zastupiteli a stranickými kolegy,“ říká místostarosta Štětí Miroslav Andrt.

„Veškeré posudky i analýzy ukázaly, že varianta odkupu podílu v SčVK od Veolie je logickým a jednoznačně nejvýhodnějším řešením, a to jak z pohledu měst a obcí, tak z pohledu zákazníků. Provozování po roce 2020 bude zajišťovat fungující a zaběhnutá společnost, kterou města a obce již téměř z poloviny vlastnily a která má s provozováním v severočeském regionu desítky let zkušeností. Města a obce si za 1,94 miliardy Kč nekupují licenci na provozování, ale druhou polovinu fungující společnosti, včetně technické infrastruktury a 1 700 odborných zaměstnanců, bez níž by vodárenství na severu Čech nefungovalo,“
vysvětluje předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

„Věřím, že se nám dnes u kulatého stolu podařilo rozptýlit veškeré pochybnosti dosavadních oponentů projektu a přesvědčit je, že zvolená varianta řešení je z pohledu města a obcí tou nejvýhodnější z těch, které připadaly v úvahu. Voda se po 25 letech vrací zpět do českých rukou a města a obce budou mít prostřednictvím SVS pod kontrolou veškeré finanční toky. Celá transakce a transformace se navíc odehrají, aniž by bylo kvůli tomu nutné zvyšovat cenu vodného a stočného. Servisní smlouva garantuje zachování současných pracovních míst, nikdo tedy nepřijde o práci,“
dodává Tomáš Indra.

Foto: www.svs.cz


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme