Zákon zřejmě zpřesní podmínky likvidace odpadních vod

Sněmovna včera v úvodním kole podpořila novelu zákona o vodách, která kromě jiného přináší změny v kontrolách vypouštění odpadních vod do kanalizací. Poslanci se jí zabývali už v předchozím volebním období, ale nestihli ji před volbami projednat. Vláda ji poslancům předložila v totožné podobě pouze se zapracovanými legislativně technickými úpravami. Poplatky předloha nemění.

5 min. čtení

"Tedy ani se nezvyšuje poplatek za odběr podzemní vody, což bylo tenkrát velmi diskutováno, ani se nemění třeba výše poplatku za vypouštěné odpadní vody," řekl ČTK ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Zvýšení poplatků za odběr podzemních vod se v novele v předchozím volebním období původně ocitlo, vyvolalo ale vlnu kritiky. Ministerstvo pak tuto úpravu z novely vypustilo.

Vypouštění odpadních vod do kanalizací by nově neměla kontrolovat Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), ale vodoprávní úřady. Novela také zpřesňuje povinnosti při likvidaci odpadních vod, například při vyvážení odpadních jímek. Novela také přenáší poplatkovou agendu spojenou s poplatky za vypouštění odpadních vod z inspekce na Státní fond životního prostředí, který bude při jejich předpisu a kontrole postupovat podle daňového řádu.

Zpřesňuje se definice odpadních vod a vyjasňuje způsob jejich likvidace. V některých případech, například u částí obcí, umožní vypouštět odpadní vody do podzemních vod místo do povrchových, a to tam, kde to bude z hlediska ochrany vod vhodnější.

Vlastníci bezodtokových jímek budou muset stejně jako nyní prokazovat úřadům, jak zajistili zneškodnění odpadních vod. Nově budou mít povinnost předložit příslušné doklady za poslední dva roky.
Provozovatelé fekálních vozů jim o tom budou muset vydávat potvrzení v němž bude mimo jiné uvedeno, o jako jímku šlo, množství odpadních vod a do které čistírny je odvezl. Odvážet odpad z jímek budou smět jen čistírny odpadních vod nebo podnikatelé podle živnostenského zákona.

Ministr Brabec podotkl, že povinnost občana nakládat s odpadními vodami na příklad tím, že má malou domácí čistírnu, napojení na kanalizaci nebo bezodtokovou jímku, už existuje v nynějším zákoně. Ukázalo se však podle něj, že je třeba v případě bezodtokové jímky povinnosti zpřesnit.
Poukázal na případy hlavně z rekreačních oblastí, kde se jímky nevyvážely vůbec nebo odpadní voda například vyvezla na pole. "A to je něco, co je dneska zpřesňováno tím, že bezodtokové jímky by samozřejmě měly být likvidovány přes čistírnu odpadních vod a je tam pak povinnost stanovená případně dokladovat až dva roky zpátky tento doklad za vyvážení," popsal. Už nyní je podle něj možné zkontrolovat podle počtu nahlášených osob a tabulek minimální množství vyprodukovaných odpadních vod.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme