Zákazníci mohou využít další způsob plateb

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) nabízí svým zákazníkům možnost bezhotovostní platby za dodané služby prostřednictvím QR kódu v bankovních aplikacích chytrých telefonů. Kód je vytištěn na zúčtovacích dokladech.

4 min. čtení

Od dubna 2013 mohou zákazníci SčVK využít k úhradě vyúčtování za vodné a stočné svůj chytrý mobilní telefon. Pomocí nainstalované aplikace jejich banky stačí jednoduše načíst informace obsažené v QR kódu, který se nachází na faktuře. Platební příkaz se v bankovní aplikaci automaticky vyplní správnými údaji. Ve chvíli, kdy zákazník zadání potvrdí, bude platba provedena.

Zákazníci SčVK si svůj způsob pro úhradu dodaných služeb mohou vybrat. Těm, kteří upřednostňují bezhotovostní styk, jsou určeny platby bankovními převody, prostřednictvím SIPO nebo v zákaznických centrech v Ústí nad Labem, Teplicích, Litoměřicích a Liberci lze platit i platební kartou. K těmto třem způsobům bezhotovostních plateb přibyl způsob platby QR kódem, prostřednictvím mobilního telefonu. QR kód je na faktuře za dodané služby umístěn vedle čárového kódu, který slouží pro platby hotovostní.

Odběratelé, kteří upřednostňují platby v hotovosti, mohou i nadále využít možnosti úhrady služeb na terminálech společnosti Sazka sázková kancelář, a.s. Široká síť terminálů (prodejny tabáku, čerpací stanice, večerky apod.) a prodloužená otevírací doba umožňuje zákazníkům uhradit vyúčtování dle jejich potřeb. Za tuto službu hradí zákazník jednotný poplatek 15 Kč bez ohledu na výši úhrady. Zachována je i platba v hotovosti u přepážky zákaznických center, ovšem pouze v omezené době. Platit je možno i vkladem na účet SčVK v Komerční bance, č.ú.: 3507501/0100, s uvedením variabilního symbolu (čísla faktury), případně poštovní poukázkou na České poště. Veškeré údaje pro vyplnění poštovní poukázky naleznou odběratelé na první straně faktury nebo plánu záloh.

Bližší informace o možnostech platby, či vzhledu faktury lze nalézt na www.scvk.cz.
 


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme