Zájem o návštěvu čistíren odpadních vod stoupá, přišlo se podívat téměř osm set lidí

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. otevřela letos k příležitosti Světového dne vody celkem šest svých čistíren odpadních vod. Obyvatelé se mohli přijít podívat, jak probíhá čištění vody ve třech největších ČOV v Jičíně, Hořicích a ve Staré Pace. 

11 min. čtení

Žáci základních a studenti středních škol byli pozvaní navíc na exkurzi do dalších tří menších čistíren – v Kopidlně, Ostroměři a Lázních Bělohradě.

Vystřídalo se zde zhruba 650 dětí spolu s pedagogy. Letošním ústředním motivem exkurzí a prohlídek bylo ekologické téma „Co do kanalizace nepatří“. Mnozí z návštěvníků se opravdu divili, co lidé do kanalizace pouští a co pak pracovníci VOS, a.s. v čistírnách najdou. O tom, co se nemá do kanalizace vypouštět, jsme poučili téměř osm set místních obyvatel.

 

Letos již potřetí se VOS a.s. zúčastnila oslav Světového dne vody, který každoročně připadá na 22. března. Pro veřejnost byly otevřeny ve čtvrtek 24. března 2016 odpoledne tři největší čistírny v Jičíně, Hořicích a ve Staré Pace. „Letos poprvé jsme nabídli veřejnosti komentované prohlídky, tedy každou celou hodinu pracovníci se zájemci prošli celý provoz, vysvětlili proces čištění a odpovídali na dotazy. Každý také dostal informační materiály o průběhu čištění a leták s informacemi, co do kanalizace nepatří. Z hlediska našich provozů je pro nás tato osvěta jednoznačně přínosem, protože informujeme o potížích, které nám producenti odpadních vod mnohdy svým neuváženým jednáním způsobují. Dle velkého zájmu veřejnosti je vidět, že toto téma lidi zajímá,“ uvedl ředitel společnosti Ing. Richard Smutný. Prohlídek ČOV využilo téměř 150 lidí.

 

Pro základní a střední školy bylo po dva dny, v úterý 22. 3. 2016 a ve středu 23. 3. 2016, otevřeno celkem šest čistíren v Jičíně, Hořicích, Staré Pace, Kopidlně, Ostroměři a Lázních Bělohradě. Exkurze se zúčastnilo téměř 650 dětí a pedagogů z tamních škol. Na konci prohlídek byl pro studenty připraven vědomostní kvíz, kterého se účastnila více než polovina dětí. Správných odpovědí se sešlo 274, z nichž bylo vylosováno 30 šťastlivců, kteří získali drobné ceny a vstupenky do bazénu v Hořicích, Nové Pace a v Jičíně. V Jičíně se exkurzí zúčastnili studenti Masarykovy obchodní akademie a žáci základní školy Husova a ZŠ Soudná. Letos poprvé se také přijeli podívat děti z Lužan a Valdic. Jičínskou čistírnou tak prošlo asi 230 žáků. V Hořicích přišly děti ze základní školy Na Daliborce a Husova a dále ze Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, z Odborného učiliště a Praktické školy a z Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice. Z okolních obcí se přijeli podívat z Milovic a Chodovic. Hořickou čistírnou prošlo na 165 žáků. Ve Staré Pace se vystřídalo na 80 žáků ZŠ Komenského, ZŠ Brána a studentů gymnázia. Do Kopidlna a Lázních Bělohradu se přišli podívat žáci tamních základních škol a do Ostroměře zavítali žáci ZŠ Chomutice.

 

Letošním ekologickým tématem exkurzí bylo „Co do kanalizace nepatří“. „Návštěvníci se tak dozvěděli, co by rozhodně splachovat neměli. Jedná se např. o hygienické potřeby, zbytky z kuchyně, tuky a oleje a dokonce i léky. Všechny tyto věci patří výhradně do komunálního odpadu, kompostu, bioodpadu, nebo do lékárny. Mohou totiž způsobit ucpání domovní kanalizace, kanalizačních řadů a následně znemožnit provoz čerpacích stanic odpadních vod. Největším nešvarem jsou netkané textilie, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby a papírové pleny. Zajímavé byly také dotazy na to, co vše už jsme v kanalizaci našli. Ojedinělé nejsou nálezy mobilních telefonů, kreditních karet či občanských a vězeňských průkazů. Našli jsme ale také třeba zubní protézy anebo k nám celkem často připlouvají akvarijní rybičky,“ přibližuje letošní Den otevřených dveří vedoucí provozu ČOV Josef Soukup.

 

Že letošní téma zaujalo i pedagogy, jsme zjistili z ankety spokojenosti, kterou nám zpětně vyplnili. „Jsem rád, že ohlasy pedagogů byly na toto téma velmi pozitivní, podle nich jsme uspěli na výbornou. Samozřejmě zazněly i nějaké připomínky, které se týkaly spíše organizační stránky a které příští rok napravíme. I sami pedagogové přiznali, že ani oni sami ledacos nevěděli, že např. zbytky z kuchyně do odpadu nepatří. Pro děti bylo zase zajímavé názorně vidět, jak probíhá čištění odpadních vod, v jaké podobě k nám do čistírny přijdou a v jaké odchází do vodních toků. Určitě chceme v této prezentaci naší práce i nadále pokračovat,“ dodává ředitel společnosti Ing. Richard Smutný.


Zdroj:
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

Zdroj: Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

Doporučujeme