Začal přeshraniční projekt protipovodňové ochrany na Malši

U Dolního Dvořiště začal přeshraniční projekt protipovodňových opatření na řece Malši. Má ochránit hornorakouskou obec Leopoldschlag. Přijde na více než 413 milionů korun a ze 75 procent ho bude hradit Evropská unie. ČTK o tom informovali starostka Dolního Dvořiště Helena Panská a starosta Leopoldschlagu Hubert Koller.

3 min. čtení

"Leopoldschlag byl v roce 2002, tak jako řada českých měst a obcí, postižen povodní. Hraniční řeka Malše vystoupila z břehů a poškodila obytné budovy, dva živnostenské podniky, čistírnu odpadních vod a sportovní areál," řekl ČTK Koller. Od tohoto okamžiku tamní radnice usilovala o účinnou protipovodňovou ochranu pro centrum obce. Studie byla hotová v roce 2008, další čtyři roky obec sháněla peníze.

Ochrana obce bude spočívat ve vybudování poldru na české straně, v místě nynějších pastvin u koryta Malše. Bude mít rozměry 1000 krát 35 metrů. V případě, že přijdou záplavy, voda se rozlije na pastviny a nebude ohrožovat centrum Leopoldschlagu. Při snižování části terénu se počítá s vytěžením asi 70.000 metrů krychlových zeminy, která bude využita na rakouské straně.

"Všechny podklady, až na několik málo výjimek, musely být vyhotoveny dvojjazyčně a zčásti musely být z důvodu různých zákonných základů přizpůsobeny pro příslušný stát," řekl starosta Koller. Třeba výpočet nadmořské výšky je v obou zemích rozdílné. Všechna jednání, například s vlastníky pozemků, byla vyřízena přes jazykovou bariéru velmi rychle. Na schvalování dokumentů se podílely městský úřad v Kaplici a krajský úřad v Českých Budějovicích, na rakouské straně potom hejtmanství ve Freistadtu a hornorakouský vodoprávní úřad.

 

Zdroj: Wikipedia, Timichal, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme