Za první pololetí bylo v Praze odstraněno 2476 havárií vodovodu

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) odstranily za 1. pololetí letošního roku o 7 % havárií vodovodu více než loni. Nadprůměrně přitom narostlo havárií středního a velkého rozsahu, v prvním pololetí došlo k navýšení dokonce o 12 %. Narůst lze přičíst i mimořádným klimatickým podmínkám v zimním období, kdy teploty klesly až na -30 °C.

5 min. čtení

Mezi největší patřily havárie vodovodních řadů o průměru 500 a 600 mm v ulicích Kolbenova a Mladoboleslavská v Praze 9. Nejčastější příčinou vzniku byla koroze (1471 případů), pohyby půdy s následným tlakem na potrubí jak v zimě, tak i v letních měsících (798) a zamrznutí potrubí (51). Nejvyšší počet havárií byl zaznamenán u vodovodních řadů a přípojek (1254) a armatur (1178).

Na kanalizační síti PVK opravila 1924 havárií (o 22% více), přičemž havárií stok bylo z celkového počtu 495. Velmi často řešili pracovníci PVK také ucpávky kanalizačních přípojek, havárie vstupních šachet a opravy nebo výměny kanalizačních poklopů.

O haváriích byli Pražané informování i pomocí sms zpráv, které PVK zdarma rozesílají zaregistrovaným zákazníkům. Tuto oblíbenou službu v Praze již využívá více než 17 tisíc Pražanů, kterým PVK rozeslaly přes 562 tisíc sms zpráv. SMS zprávy jsou zasílány na mobilní telefony registrovaným uživatelům a ti jsou informováni o haváriích vody v místě bydliště, včetně předpokládaného termínu jejich ukončení. Kromě upozorňování na odstávky a havárie lze pomocí SMS zpráv získat i informace o změnách provozní doby zákaznického centra, akcích pořádaných společností PVK atd., od podzimu by měly být nově rozesílány i informace o odečtech vodoměrů a další důležité záležitosti.

Co je potřeba pro aktivaci bezplatné SMS služby?

  • Na www.voda-info.cz je třeba zaregistrovat oblasti, o kterých chtějí být zájemci informováni.
  • Pokud nemají přístup na internet, mohou zaslat SMS ve tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112. Operátoři jim zavolají a jejich registraci vyřídí společně.
  • K registraci této služby mohou využít také operátora call centra na tel. čísle 840 111 112, který provede nutné kroky za ně. Na linku 840 111 112 je možné volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Další možností, jak velmi rychle získat informace o haváriích nebo plánovaných odstávkách pitné vody, je jednoduché vyhledání v google mapě, kterou naleznete na www.pvk.cz v sekci zobrazení havárií a výluk v mapě. Vyhledávání v samotné aplikaci je možné přímo v mapě nebo přes zadání konkrétní adresy.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme