Z pražských retenčních nádrží budou veřejně prospěšné stavby

Z retenčních nádrží a některých vodních děl v hlavním městě se v rámci změn územního plánu stanou veřejně prospěšné stavby. Zároveň budou rekonstruovány a u některých se změní způsob využití pozemků v jejich bezprostřední okolí. Na svém včerejším jednání změnu územního plánu schválili radní hlavního města. ČTK to zjistila z dokumentu, který radní projednali. Změnu musí ještě schválit pražští zastupitelé.

3 min. čtení

"Předmětem pořizované změny je vymezení veřejně prospěšných staveb stávajících retenčních nádrží a vodních děl, dílčí korekce hranic územního systému ekologické stability a celoměstského systému zeleně," píše se v dokumentu, který projednali radní.

Status veřejně prospěšné stavby zvýší ochranu retenčních nádrží, aby například nemohly být nekoordinovaně přestavovány. Zároveň to městu umožní lépe s nimi nakládat třeba v případě povodní.

Označení veřejně prospěšnou stavbou se týká dohromady 36 retenčních nádrží, přehrad či rybníků. Mezi nimi jsou například retenční nádrže Ořech, Petrovice nebo Stodůlky. Vyhlášení se týká rovněž přehrady v Hostivaři nebo rybníku Džbán.

Zároveň se schválením změny se počítá také s rekonstrukcemi retenčních nádrží. Nově se promění i bezprostřední okolí některých z nich. Nově navržené nezastavitelné území se změní třeba v případě retenční nádrže v Jinonicích nebo Modřanech.

Se změnou v přípravném jednání souhlasil jak Útvar rozvoje města či Komise rady hlavního města pro územní plán a jeho změny, tak i řada institucí včetně radnic dotčených městských částí či městských firem.

Retenční nádrže, přehrady či rybníky slouží mimo jiné k zadržování vody a regulaci toků při povodních. Zároveň chrání kanalizaci před zahlcením dešťovou vodou, nádrž proto není nikdy zcela naplněna. Některé mohou okrajově sloužit i k chovu ryb či rekreaci.

 

Zdroj: Wikipedia, Daniel Baránek, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme