Konference: Již za měsíc nás čeká Water Industry Conference WAT 2015

V německém Essenu se ve dnech 23.-27.10 2015 koná již 69. ročník konference zaměřené na vodárenský průmysl. Konference se pravidelně účastní 800 odborníků, dodavatelů, vědců a zástupců odborné veřejnosti. Co bude letos na pořadu dne? Např. národní akční plán pro udržitelné využívání pesticidů či investice do vodárenské  infrastury. 

4 min. čtení

V Německu se jedná o hlavní konferenci zabývající se tématem vodárenského průmysl. Pro zájemce o účast na konferenci je důležitou informací, že jako hlavní jednací jazyk byla zvolena němčina.

 

Program letošní konference:

 

Ústřední téma:

 

Znečištění dusičnany a zdrojů pitné vody? – Nekonečný příběh


Právo, obchod, finance:

 

Jak je na tom Německo se stavem pitné vody?

Jaké jsou ze zákona povinnosti na IT bezpečnost ve vodárenském průmyslu?

Jak do konce roku 2015 ovlivní vodohospodářství realizace zákona o energetických službách?

Jak mohou dodavatelé přispět k transparentnosti sazeb vody?


Voda, kvalita vody:

 

Jaké antropogenní stopové látky a patogeny se objevují v městských vodovodních sítích?

Jak lze rizika výskytu těchto látek minimalizovat?

Národní akční plán pro udržitelné využívání pesticidů.

Rezistence vůči antibiotikům.

Jsou mikro-plasty nové téma v oblasti zásobování vodou?

 

Vodovodní systémy:


Jaké nové trvale udržitelné plány mohou být vypracovány pro přizpůsobení vodohospodářské infrastruktury ke zdejšímu klimatu a demografickým změnám?

Způsoby operativního řízení vodovodních řádů.

 

Spotřeba vody:

Regule a předpisy pro analýzu rizik v praxi.

Co přinesly nedávné studie o výskytu Legionelly ve vodovodním řádu?

Jaký dopad má instalace vodoměrů na kvalitu pitné vody?

 

Organizace a řízení:

 

Kdo a co rozhoduje o investicích do nových instalací a údržby městských vodovodních řádů?

Je nový DVGW kodex W 1000 motivací pro malé a střední podnikatele v pohostinství?

Jak ve výsledku ovlivňuje mobilní řízení zakázek provoz ve vodohospodářství?

 

Konference je propojena s vodárenským veletrhem a každoročně se jí účástní na 800 odborníků, dodavatelů, vědců a zástupců odborné veřejnosti.

Více informací, přihlášky a vstupenky naleznete na internetových stránkách konference.


Zdroj: Květa
Felklová

Zdroj: Květa Felklová

Doporučujeme