WATENVI slavnostně zahájen v pavilonu P

Watenvi bylo dnes slavnostně otevřeno za účastu pana Baráka, předsedy SOVAK ČR a zástupců Svazu vodního hospodářství ČR, MZe a MPO. Přečtěte si, co bylo obsahem hlavních proslovů.

9 min. čtení

„Dohodli jsme se, že počínaje letošním rokem bude ukončena roční perioda konání těchto veletrhů a další se uskuteční až za dva roky, tedy v roce 2013. Vážím si všech vystavovatelů, kteří se rozhodli pro letošní účast. Chceme totiž ukázat a současně se pochlubit se vším, co znamená výroba, dodávka pitné vody a její následné odkanalizování a vyčistění a vrácení zpět do přírody,“ řekl Barák, předseda SOVAK ČR.

Předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR Miroslav Nováček připomněl, že svaz je spojujícím článkem mezi malou a velkou vodou, neboť sdružuje významné firmy z hlediska výroby pitné vody, čištění odpadních vod, ale též společnosti a státní podniky Povodí a konzultační firmy, které se podílejí na rozvoji vodního hospodářství ČR. „Na veletrhu vystavují nejvýznamnější společnosti a firmy z této oblasti a zároveň operátoři na vodohospodářském trhu. Jsem přesvědčen, že tato prestižní akce splňuje charakter, který my, jako vodohospodáři, očekáváme. Tedy od prezentace našeho oboru pro odbornou, ale i laickou veřejnost. Chtěl bych vzpomenout také na zpracování odpadů, kde se především jedná o problematiku, která souvisí s naším oborem,“ doplnil Nováček.

„Nastala změna správy malých vodních toků. K 1. lednu 2011 proběhla transformace Zemědělské vodohospodářské správy. Převedením správy malých vodních toků do státních podniků Povodí a Lesů ČR přineslo změnu správy asi 50 000 kilometrů drobných toků, potoků a bystřin. Cílem tohoto procesu je zvýšení integrace správy vodních zdrojů a zkvalitnění péče o tyto toky. Naše správa však zůstává zachována pouze s omezeným časovým mandátem do konce letošního roku jako správce staveb k hospodářským melioracím zemědělských pozemků ve vlastnictví státu, které nejsou v přímé souvislosti s činností státních podniků Povodí a Lesů ČR,“ řekl náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík.

Ve svém projevu se dotkl i problematiky povodní. Uvedl, že loni lidé pocítili ničivou sílu záplav při dvou povodňových vlnách na různých místech naší republiky. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli ke zmírnění následků a odstraňování škod, ale též k výstavbě protipovodňové prevence. Poslední roky nám opět tvrdě ukázaly, že musíme být na povodňové situace připraveni. Druhá etapa prevence před povodněmi ministerstva zemědělství již úspěšně probíhá a již nyní zahajujeme přípravu třetí etapy. Předpokládá se, že začne v roce 2013. V této fázi by měly být aplikovány kombinace technických a přírodě blízkých opatření,“ uvedl Kendík. Hovořil i o zásobování obyvatelstva pitnou vodou a také její odkanalizování. Konstatoval, že máme velký podíl obyvatelstva napojených na vodovodní síť (téměř 92 procent) a také v oblasti napojení na kanalizaci a následně čištění odpadních vod. Právě v této oblasti je situace velmi dobrá. „I tam jsou však oblasti, kterým se musí věnovat zvýšená pozornost. Jde zejména o menší obce, kde není úroveň napojení na tuto infrastrukturu zdaleka ideální,“ dodal.

Eduard Muřický, ředitel odboru strategií a trendů MPO řekl, že technologiím pro ochranu a tvorbu životního prostředí se dostává stále větší prestiže, a to nejen u nás, ale i v Evropě.Naše ministerstvo je připraveno i nadále podporovat environmentální a inovativní technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, a to zejména se zaměřením na malé a střední podnikatele. Chtěl bych zdůraznit oblast výzkumu a vývoje, která je podprována naším rezortem prostřednictvím programu TIP. Za měsíc se bude vyhlašovat další výzva za půl miliardy korun,“ konstatoval Muřický. Dodal, že suroviny a energetická bezpečnost patří ke klíčovým oblastem, jež zajišťuje konkurenceschopnost České republiky do budoucna. Proto nedávno vláda vytvořila Radu pro energetickou a surovinovou strategii. Tato problematika přímo souvisí s oblastí ochrany životního prostředí a s využíváním druhotných zdrojů. Hlavním cílem bude vytvoření energetické a surovinové politiky, která se stane prevencí státu před hrozbou vzniku kritických situací.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme