WATENVI: Ochrana kanalizací, rodinných domů i model řeky Mississippi v bazénu před pav. Z

Česká protipovodňová asociace připravila tentokrát zajímavou expozici. Prohlédnout si můžete ochranu kanalizačního systému obytných domů a nový systém protipovodňových hrází. Na místě vás čeká také model funkce suchého poldru, rybí přechody a dokonce model řeky Mississippi se zdvíhacím jezem.

7 min. čtení

Vyspělým technickým a ekologickým výrobkem jsou plastové potrubní systémy PIPELIFE, které poskytují širokou možnost volby tohoto systému a tím přizpůsobení místním poměrům. Miliony těchto trubek jsou v provozu desítky let a fungují naprosto bez problémů. Vykazují daleko nižší výskyt poruch a netěsností, ale díky své těsnosti jsou k životnímu prostředí daleko šetrnější než trubky tuhé uvedl Ing. Vladimír Mrkvička Ph.D. z firmy Koordinace.

Životnost v případě správné pokládky dosahuje minimálně 50 až 80 let. Přitom odolávají všem běžným splaškům a působení složek běžných druhů zeminy. Voda se s nimi dá dodávat o trvalé teplotě maximálně 40 stupňů.

Popelife nabízí také komplexní systém pro dopravu odpadních vod. Jeho součástí jsou kanalizační šachty v průměru od 200 až do 1000 mm. Velká šířka tohoto sortimentu vyhovuje mimo jiné revizním šachtám, které jsou vhodné do vozovek i na rozhraní soukromého a veřejného pozemku. Mají nízkou hmotnost, vynikající odolnost proti korozi včetně tzv. cementového bacilu, proti abrazi i tvorbě inkrustací. Trvalá těsnost těchto plastových potrubí i šachet nabývá na významu právě v době často se opakujících záplav, mají také výbornou chemickou odolnost.

Další zajímavostí je nový systém mobilních protipovodňových hrází Tiger Dam – vodou plnitelné tubusy, z nichž lze postavit libovolně dlouhou i vysokou ochrannou hráz. Plnohodnotně nahrazují pytle s pískem a další zastaralé způsoby protipovodňové ochrany. „Moderní systém Tiger Dam je maximálně flexibilní, nenáročný na lidskou práci i údržbu a jeho nasazení při povodních je mnohonásobně rychlejší než v případě použití běžných typů ochrany,“ řekl Mrkvička.

Systém pochází z Kanady a celosvětově se využívá již více než dvacet let, v České republice je však novinkou. „Vítáme každé nové řešení protipovodňové ochrany, které dokáže rychle reagovat na povodňovou situaci. Náš vodní polygon na brněnském výstavišti je ideálním místem, kde můžeme prostředky protipovodňové ochrany za účasti laické i odborné veřejnosti otestovat v reálných podmínkách,“ uvedl Jan Papež, prezident České protipovodňové asociace.

Jeden tubus o délce 15 m a výšce 45 cm dokáže nahradit 500 pytlů s pískem při srovnatelných pořizovacích nákladech. Jeho napuštění trvá cca 90 vteřin při použití vody z hydrantu a zhruba 3 minuty při použití standardního čerpadla. Hráze lze stavět na libovolném podkladu a tvarovat podle potřeby. Stabilitu systému zajišťuje sama jeho hmotnost a závrtné kotvy. Prázdný tubus váží 27 kg a naplněný 2790 kg.

Praktické ukázky v Brně před pavilonem Z probíhají čtyřikrát denně až do 16. dubna. Nejen veřejnost, ale i starostové obcí a měst tak mají možnost seznámit se s jedinečným systémem boje „vodou proti vodě“, který je nenáročný na čas i manipulaci. Pro obsluhu každé části systému stačí dva lidé a práce nevyžaduje ani využití těžké techniky. Hráze Tiger Dam jsou šetrné k životnímu prostředí a jednoduše skladovatelné.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme