WATENVI: Nenechte si ujít doprovodný program

Na Watenvi vás čeká kromě standardních prezentací vodárenských společností také bohatý doprovodný program. Z celkového přehledu můžeme doporučit přednáškové bloky pod garancí SOVAK ČR. V uterý budou věbovány nové legislativě, ve středu pak vodohospodářské infrastruktuře.

4 min. čtení

Doprovodný program WAGENVI – doporučujeme

24.5., úterý, 10:00-14:00 hod
Nová legislativa v oboru vodního hospodářství
Místo konání: pavilon P, sál P4 a,b
Garant: SOVAK ČR
Zajišťuje: Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí

Program:
10:00
Aplikace velké novely vodního zákona v praxi
Mgr .Zdeněk Horáček, Ministerstvo zemědělství
Mgr. Veronika Vytejčková ,Ministerstvo životního prostředí

12:00
Vypouštění odpadních vod do vod povrchových po novele vodního zákona
RNDr.Viktor Kliment, oddělení ochrany vod OOV MŽP
– Změny ve vodním zákoně č.150/2010 Sb.v návaznosti na vypouštění odpadních vod
– Nařízení vlády č.23/2011 Sb.,kterým se mění nařízení vlády č.61/2003 Sb.
– Aplikace kombinovaného přístupu
– Monitoring stavu útvarů povrchových vod

13:00
Vypouštění odpadních vod do vod podzemních – Nařízení vlády č.416/2010 Sb.
Mgr.Emílie Nedvědová,oddělení ochrany vod OOV MŽP
Vstup: volny

25.5., středa, 10:00 – 14:00
Vodohospodářská infrastruktura v ČR
Místo konání: pavilon P, sál P4 c,d
Garant : SOVAK ČR
Zajišťuje: Státní fond životního prostředí, MT Legal

Program:
10:00
Operační program životní prostředí – připravované výzvy, stav čerpání finančních prostředků z OPŽP
Ing.Ivana Vráblíková, SFŽP ČR programy financování,

12:00
Aktuální novely a připravované změny zákona o veřejných zakázkách a jejich dopad do oboru VaK,
Mgr. David Dvořák, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

12:30
Aktuální otázky smluvních vztahů mezi vlastníkem a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury
JUDr. Roman Buzek, Mgr. Ondřej Kmoch, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

13:30
Výběr provozovatele vodovodů a kanalizace (koncesní a zadávací řízení, in-house, koncernová výjimka)
Mgr. David Mlíčko, Mgr. David Dvořák, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Vstup: volny

25.5., středa, 14:00-17:00 hod
Setkání s předními americkými a kanadskými odborníky na řízení povodňových rizik
Garant: Česká protipovodňová asociace
Zajišťuje: Ing. Jan Papež, fa Koordinace
Místo konání: pavilon A3
Vstup: volny

Kompletní přehled Doprovodného programu WATENVI ke stažení zde


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme