WATENVI: Jihomoravský kraj představí projekty „Čisté povodí Svratky“ a CEframe

Brány brněnského výstaviště se otevřou již zítra... Rádi bychom vás v předstivu pozvali na některé zajímavé expozice. První z nic je prezenatce O projektu „ Čisté povodí Svratky“ a mezinárodního projektu CEframe v pavilonu P.

4 min. čtení

Projekt „ Čisté povodí Svratky“
Snahy docílit zlepšení kvality vody v Brněnské údolní nádrži jsou snahy partnerů projektu a odborníků. Přijměte tedy pozvání na veletrh WATENVI, abychom Vás seznámili s tím, co se v rámci projektu provádí.

Své počátky má Projekt Čisté povodí Svratky již v roce 2002, kdy byl v Praze pořádán Evropskou komisí seminář zaměřený na vztah mezi Rámcovou směrnicí o vodní politice EU a programy ISPA v tzv. Dunajském regionu. Na území ČR bylo určeno povodí Svratky jako pilotní povodí s cílem připravit projekty, které odzkouší na menším území zpracování plánů, jež v souladu s cíli Rámcové směrnice navrhnou potřebná investiční opatření, která by mohla být následně financována z evropských fondů.

V roce 2010 byla ze strany Povodí Moravy s.p. podepsána smlouva o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí, na projekt „ Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“.

CEframe – Central European Flood Risk Assessment and Management in CENTROPE

Projekt CEframe je evropská iniciativa zaměřená na problematiku povodní v regionu CENTROPE. Společný postup je zásadní pro zabezpečení efektivního zvládání povodňových rizik. Odpovědné instituce ze čtyř zemí (Rakousko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko) se zde spojily za účelem spolupráce na zvládání povodní na hraničním území.

Jako hlavní cíl projektu je stanoveno zlepšení zvládání povodňových rizik zavedením společných postupů v ochraně před povodněmi.

Devět projektových partnerů se podílí na vývoji postupů a doporučení pro účinné a udržitelné přeshraniční zvládání ochrany před povodněmi v povodí Dunaje, Dyje, Moravy a Lajty, která zasahují na území Rakouska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Obecným cílem projektu CEframe je udržitelná integrovaná protipovodňová ochrana.

O projektu „ Čisté povodí Svratky“ a mezinárodním projektu CEframe, se dozvíte podrobněji na stánku Jihomoravského kraje, č. 017, pavilon P, na který jste tímto srdečně zváni.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme