Nejvýznamějsí vodárenská akce roku Výstava vodovody a kanalizace 2013 zahájena

18. ročník pravidelné vodárenské výstavy byl dnes odstartován v pražském areálu v Letňanech za účasti ministra zemědělství Petra Bendla. Výstava je již tradičně místem pro společenská setkání odborníků i veřejnosti. Doporučujeme neopomenout ani bohatý doprovodný program. Pro snadnější orientaci přinášíme přehled přednášek a setkání. 

10 min. čtení

ÚTERÝ 21. 5. 2013

10:30
Slavnostní zahájení výstavy
Místo konání: vstupní hala II.

Přednášky:
Místo konání: přednáškový sál-hala 2D, výstaviště PVA Praha Letňany
Odborný garant: Ministerstvo zemědělství (MZe)
Vstup: volný (resp. se vstupenkou na výstavu)

Program:

11:00
Plánování v oblasti vod
Přednášející: Mgr. Jakub Čurda, vedoucí odd. vodohospodářské politiky MZe

11:30
Novela zákona o vodovodech a kanalizacích
Přednášející: Ing. Jiří Duda, ředitel odboru VaK MZe

12:00
Hospodaření se srážkovou vodou
Přednášející: Ing. Ivana Kabelková, Ing. Stránský ČVUT-FS

12:30
Vazba Programu rozvoje venkova na problematiku vod
Přednášející: Ing. Ivan Landa, CSc, ředitel odboru environmentálních podpor PRV MZe

13:00
Správa drobných vodních toků od 1.1.2011
Přednášející: RNDr. Petr Kubala, GŘ s.p. Povodí Vltavy

Soutěže:

10:00
Vodárenská soutěž zručnosti
Místo konání: volná plocha před halou 3
Pořadatel: SOVAK ČR
Vstup: volný (resp. se vstupenkou na výstavu)

10:00
Soutěž učňů – obor instalatér
Místo konání: hala 4
Pořadatel: Cech instalatérů ČR
Vstup: volný (resp. se vstupenkou na výstavu)

Soutěž Zlatá Vod-ka 2013
Soutěž o nejlepší exponát.
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: EXPONEX, s.r.o.
Vyhlášení výsledků: 22. 5. 2013 v rámci společenského večera

Výstavy:

10:00
Výstava fotografií Vodohospodářská stavba roku 2012
Místo konání: hala 4
Pořadatel: SOVAK ČR
Vstup: volný (resp. se vstupenkou na výstavu)

10:00
Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2013
Místo konání: hala 4
Pořadatel: SOVAK ČR
Vstup: volný (resp. se vstupenkou na výstavu)

STŘEDA 22.5.2013

Přednášky:

Místo konání: přednáškový sál-hala 2D, výstaviště PVA Praha Letňany
Odborný garant: Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Vstup: volný (resp. se vstupenkou na výstavu)

Program: 

10:00
Současná legislativa v oblasti nakládání s kaly a její budoucí vývoj 
Přednášející: Ing. Kristýna Břízková, MŽP 

10:30
Podpora v rámci OPŽP
Přednášející: Ing. Zdeněk Špringar, MŽP 

11:00
Aktuální problémy zjišťované ČIŽP při kontrolách zařízení nakládajících s bioodpady
Přednášející: Ing. Veronika Jarolímová, ČIŽP 

11:30
Kvalita kalů z ČOV a jejich využívání
Přednášející: Ing. Dagmar Sirotková, V.Ú.V. CEHO 

12:00
Technologie pomalého termického rozkladu- energie z čistírenských kalů
Přednášející: Ing. Monika Pullmanová, Ph.D., HEDVIGA GROUP, a.s. 

Soutěže:

10:00
Vodárenská soutěž zručnosti
Místo konání: volná plocha před halou 3
Pořadatel: SOVAK ČR
Vstup: volný (resp. se vstupenkou na výstavu)

10:00
Soutěž učňů – obor instalatér
Místo konání: hala 4
Pořadatel: Cech instalatérů ČR
Vstup: volný (resp. se vstupenkou na výstavu)

Soutěž Zlatá Vod-ka 2013
Soutěž o nejlepší exponát.
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: EXPONEX, s.r.o.
Vyhlášení výsledků: 22. 5. 2013 v rámci společenského večera

Výstavy:

10:00
Výstava fotografií Vodohospodářská stavba roku 2012
Místo konání: hala 4
Pořadatel: SOVAK ČR
Vstup: volný (resp. se vstupenkou na výstavu)

10:00
Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2013
Místo konání: hala 4
Pořadatel: SOVAK ČR
Vstup: volný (resp. se vstupenkou na výstavu)

Společenské akce:

18.30
Společenský večer
Místo konání: Obecní dům v Praze
Pořadatel: SOVAK ČR, Exponex s. r.o.
Vstup: pozvánky, vystavovatelé a VIP

ČTVRTEK 23.5.2013

Přednášky:

Místo konání: přednáškový sál-hala 2D, výstaviště PVA Praha Letňany
Odborný garant: Asociace pro vodu ČR (CZWA)
Vstup: volný (resp. se vstupenkou na výstavu)
Program:

10:00
DČOV – ohlašování, legislativa, vhodnost jednotlivých typů vzhledem k lokalitě, centrální či decentrální řešení
Přednášející: Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.

10:30
Jak se stát odborně způsobilou osobou (OZO) pro kontrolu domovních čistíren na ohlášení a jak probíhá kontrola na lokalitě
Přednášející: Ing. Martin Koller, Ekosystem spol. s r.o.

11:00
Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika
Přednášející: Ing. Věra Jelínková, VÚV TGM, v.v.i.

11:30
Použití nejlepších dostupných technologií při povolování vypouštění městských odpadních vod
Přednášející: Dr. Milan Lánský, 1 SčV, a.s.

12:00
Problematika posuzování vlivů na životní prostředí a nejlepších dostupných technik v oblasti čištění průmyslových odpadních vod
Přednášející: Ing.Václav Hammer, Ekosystem spol. s r.o.

12:30
Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod
Přednášející: Dr. Jan Bartáček, VŠCHT Praha

Výstavy:

10:00
Výstava fotografií Vodohospodářská stavba roku 2012
Místo konání: hala 4
Pořadatel:SOVAK ČR
Vstup: volný (resp. se vstupenkou na výstavu)

10:00
Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2013
Místo konání: hala 4
Pořadatel: SOVAK ČR
Vstup: volný (resp. se vstupenkou na výstavu)

Detailní informace naleznete na oficiálních stránkách výstavy


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme