Výsledky průzkumu spokojenosti ukázaly, že je stále co zlepšovat

S úrovní poskytovaných služeb je celkově spokojeno 91% zákazníků Středočeských vodáren, a.s. (SVAS). Ukázal to poslední telefonický průzkum spokojenosti, který pro společnost Středočeské vodárny provedla nezávislá výzkumná agentura IBRS - International Business and Research Services s.r.o.

6 min. čtení

Výzkumu se zúčastnilo 400 respondentů z Mělnicka, Kladenska a Slánska z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem.

Průzkum ukázal, že celkově je se službami, které nabízejí SVAS spokojeno 91 % respondentů, což je nad úrovní dlouhodobého průměru trhu podobných segmentů, který dosahuje 88 %. Závěry průzkumu vodárna zohlední při dalším směřování zákaznické komunikace a v celkovém zlepšování poskytovaných služeb.

Průzkum potvrdil spokojenost s profesionalitou zaměstnanců
Spokojenost s profesionálním přístupem zaměstnanců SVAS vyjádřilo 97% respondentů. S chováním a vystupováním odečítače vodoměru je spokojeno dokonce 100 %. Agentura IBRS provádějící výzkum zde zaznamenala nárůst spokojenosti u segmentu indiv. zákazníků +2 % a bytových družstev +4 %.

Spokojenost s plynulostí dodávky vody je na 99 %
V rámci průzkumu měli zákazníci možnost vyjádřit se k plynulosti dodávek vody. Plných 99 % respondentů je s plynulostí dodávky vody spokojeno.

Pití vody z vodovodu podporuje kvalitní pitná voda
Zákazníci vyjádřili svou spokojenost i s kvalitou dodávané pitné vody 91%. S tím souvisí i pití vody z vodovodu. Již 86 % dotázaných zákazníků používá vodu z kohoutku na pití, což představuje v porovnání s rokem 2006 nárůst o 32%. Tyto výsledky odpovídají projektům na podporu pití vody z vodovodu. Nejúspěšnějším projektem je Čerstvá kohoutková? Stačí říct!, který se snaží o navrácení kohoutkové vody zpět do našich restaurací. Do projektu se za 4 roky zapojilo v regionu provozovaném SVAS na 34 zařízení. Seznam zařízení mohou zájemci najít na webu www.kohoutkova.cz.

Roste důraz na moderní způsoby komunikace
SVAS provozuje v rámci svého působení 2 zákaznická centra na Kladně a v Mělníce a 1 kontaktní místo ve Slaném, kde si zákazníci mohou osobně vyřídit své požadavky. Spokojenost s vyřízením požadavku na zákaznickém centru vyjádřilo 97 % respondentů, kteří v roce 2013 navštívili jedno z center společnosti. Zákazníci se mohou na společnost obrátit i prostřednictvím zákaznické linky. Spokojenost s vyřízením svého požadavku po telefonu vyjádřilo 85 % dotázaných. Zákazníci měli možnost se vyjádřit k množství a kvalitě informací, které se jim dostává. Největší spokojenost s dostatkem informací o službách a produktech vyjádřili zástupci bytových družstev 84 %. Způsob poskytování informací se liší podle segmentů. Firmy a bytová družstva preferují jako způsob poskytování informací internet v 66 % a 22 %, bytová družstva častěji také zákaznickou linku v 52 %. U domácností jsou nejvyšší preference u brožur a letáků, a to 44 %. Brožury a letáky více preferují starší respondenti, naopak mladší více preferují elektronickou formu komunikace (internet, e-mail, SMS).


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme