Výsledku průzkumu ve vodárně v koši nekončí. Středočeské vodárny mají nové logo.

Společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) začíná využívat od října t.r. nové vlastní logo. Tím se zpřehlední komunikace mezi společností a jejími zákazníky. Dosud SVAS používalo logo jednoho ze svých akcionářů – společnosti Veolia Voda (VV).

3 min. čtení

Nové logo bude počínaje včerejškem postupně uváděno na všech dokumentech, formulářích, autech a ostatních propagačních předmětech.

Logo Veolia Voda využívaly i ostatní pobočky ze skupiny VV. Při vnímání široké veřejnosti se mohly stírat rozdíly mezi jednotlivými dodavateli vody. Z loňského průzkumu spokojenosti vyplynulo, že 60% dotazovaných respondentů uvedlo název dodavatele vody Veolia a jen 17% název Středočeské vodárny. Proto společnost přistoupila k zavedení nového loga. To by mělo přispět k účinnější prezentaci společnosti SVAS u svých odběratelů a správně je nasměrovat při řešení nejrůznějších dotazů a požadavků nebo hlášení poruch a havárií.

Nový symbol Středočeských vodáren je tvořen postupně se zvětšujícími body, které naznačují pohyb vody ve víru, zároveň odkazují k bublinám ve vodě a vodnímu cyklu. Modrá barva symbolizuje vodu a zelená čistotu přírody. Autorem nového loga, vizuálního stylu a manuálu je renomované grafické studio Dynamo design s.r.o.

Středočeské vodárny jsou provozovatelem vodohospodářského majetku na území bývalých okresů Kladno, Mělník, části Prahy východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Akcionáři společnosti Středočeské vodárny jsou Veolia Voda (34 %), Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (32 %) a Severočeská vodárenská společnost, a.s. (34 % akcií).


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme