Vyplatí se spoléhat na fondy Evropské unie?

Na konferenci Financování vodárenské infrastruktury vedl Ing. Jakub Kulíšek (1. náměstek Ministerstva životního prostředí) prezentaci na téma Součastnost a budoucnost dotací pro vodohospodářskou infrastrukturu. Přečtěte si, jaké závěry přineslo toto probírané téma.

9 min. čtení

Problémy a jejich řešení

Problémů s čerpáním evropských dotací z Operačního programu životního prostředí, které současné vedení Ministerstva životního prostředí zdědilo, je více než dost. Přesto se pro vyčerpání všech prostředků určených pro vodárenství snaží dělat maximum.

Významným problémem je například omezení kapacity Státního fondu životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí tedy nyní jedná s Evropskou komisí pro umožnění outsourcingu kontroly, které nyní nejsou ze strany Státního fondu životního prostředí plně efektivní.

Protože se blíží konec programovacího období, zvyšuje se tlak na rychlejší realizace projektů, který má za následek neprodlužování registračních listů. Proto je jedním ze současných hlavních cílů Ministerstva životního prostředí zrychlení administrace. Nasnadě je příprava systémových změn, které pomohou zjednodušit administraci na úrovni Státního fondu životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí v současné době také připravuje výběrové řízení na generálního poradce pro asistenci příjemcům dotací a v kroku číslo dvě poradce pro přípravu koncepce pro další programovací období.

Aktuální fakta a čísla
Nyní jsou vyhlášeny tyto dvě žádosti:

  • Osa 1.2 Žádost o celkovou částku 2 miliardy korun zahrnuje podpory směřované na výstavbu, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel (1600 mil. Kč), podporu výstavby, rekonstrukce a dostavby přivaděčů, rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů v obcích nad 2000 obyvatel ( 200 mil. Kč) a podporu projektů realizovaných v třetí podoblasti podpory, tj. v obcích pod 2000 obyvatel (200 mil. Kč)
  • Osa 1.1.4. zahrnuje částku 150 milionů korun na projekty v oblasti monitoring vod.


V Operačním programu životního prostředí se navíc nově uvolnilo více než 5 miliard Kč,
díky čemuž v dohledné době budou schváleny projekty, které jsou připraveny k realizaci. Dále se připravuje se další výzva pro osu 1.1.1. , kde je odhad alokovaného rozpočtu na 4 miliardy Kč. Její předpokládaný termín příjmu spadá ke květnu 2012. U všech projektů je nutné dodržet termín dokončení staveb do 31.12.2015!

Jaká je budoucnost evropských dotací?

Ing. Jakub Kulíšek otevřel na konferenci zásadní otázku týkající se budoucnosti  evropských dotací. Skutečně  je chceme zachovat a zcela tak podlehnout tlaku Evropské komise?

Požadavkem Evropské komise je totiž zavést systémové regulování celého vodohospodářského trhu. Za to pak může být Česká republika v rámci koheze připuštěna jako členský stát k financování vodohospodářství. V dalším programovém období by bylo možné dosáhnou na evropské dotace ve výši 60% v rámci veřejné podpory, specificky ale u měst a obcí pouze na 40%. Vyvstává zde otázka, o jaký objem dotací bude mít Česká republika zájem za těchto podmínek. Nejen proto, ale i díky jiným sporným problémům v této oblasti je třeba pečlivě zvážit, zda mají být do budoucna evropské dotace stěžejním článkem ve financování obnovy vodárenské infrastruktury.

V rámci diskuze vystoupil mimo jiné Pavel Koubek, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín. V Hodoníně byl realizován dotační projekt Střední Pomoraví – Hodonínsko s rozpočtem 35 milionů Euro. "Kdybych se měl dnes rozhodovat, tak bych do evropských dotací nešel z jednoho prostého důvodu. My – jakožto konečný příjemce – jsme museli splnit a také jsme splnili veškeré požadavky vždy včas, jak měly být splněny. Splnili jsme cíle projektu, všechno, co se po nás žádalo, zato my od posledního září 2010 čekáme na výplatu 20% zádržného a z Evropské komise s námi nikdo nekomunikuje."

Ing. Jakub Kulíšek na příspěvek v závěru zareagoval: "Zvažme, jestli tento způsob koheze, v tomto období je pro nás vůbec zajímavý.“ Dále dodal, že je v této otázce skeptický, ale že je připravený konat v mandátu, který z diskuze vzejde.


Zdroj: PK

Zdroj: PK

Doporučujeme