Výkyvy teplot způsobují havárie

Nejčastější příčinou havárií na vodovodních řadech jsou teplotní výkyvy. V roce 2012 opravili zaměstnanci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) celkem 4965 havárií na vodovodních řadech.

4 min. čtení

Největší výskyt poruch, celkem 142, byl zaznamenán v měsíci únoru loňského roku, kdy dlouhotrvající mrazy pronikly do hloubky zeminy, kde je uloženo potrubí, a způsobily praskliny na řadech.  Silné mrazy omezily i dodávky náhradního zásobování prostřednictvím cisteren a tak se zaměstnanci SčVK snažili všechny poruchy opravit v tentýž den a co nejvíce tak zkrátit přerušení dodávky vody.

Výkyvy teplot a s tím související pohyb zeminy zpravidla vždy vyvolají vlnu nárůstu havárií. V lednu letošního roku opravili zaměstnanci SčVK 32 poruch, což je oproti lednu loňského roku o 10 více.
    
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jsou druhou největší vodohospodářskou společností v ČR. Délkou provozovaných sítí představují největší společnost v zemi. Společnost poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území  Libereckého a Ústeckého kraje. Prostřednictvím dceřiné společnosti provozuje tyto služby i v oblasti Sokolovska. Společnost má 1728 zaměstnanců a provozuje 69 úpraven pitné vody a 218 čistíren odpadních vod. Je na špičce v implementaci moderních technologií pro úpravu a čištění vody. Zásadní důraz klade společnost na spokojenost zákazníků a úsporu času při vyřizování jejich požadavků. Jako první v ČR zavedla call centrum. Kvalitní služby zajišťuje i certifikace dle normy jakosti EN ISO 9001. Společnost zajišťuje i řadu dalších činností, zejména projekční a inženýrské činnosti pro průmyslové zákazníky i zákazníky z řad municipalit, dále průmyslový outsourcing, nebo realizaci vodohospodářských staveb „na klíč“, provádění laboratorních analýz a další činnosti.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je členem skupiny Veolia Voda, která je největší společností na českém vodohospodářském trhu na municipální i průmyslové úrovni. Zásobuje 4 mil. obyvatel a má celkem přes 6 000 zaměstnanců.

 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme