Výbor podpořil zjednodušení povolování malých vodních děl

Poslanci sněmovního zemědělského výboru podpořili návrh novely, podle které by mohla malá vodní díla a terénní úpravy sloužící k zachycování vody vznikat pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu. Pro jejich budování by podle stavebního zákona stačil územní souhlas místo územního rozhodnutí. 

5 min. čtení

Pokud by výška hráze činila 1,5 metru, tak vodní sloupec u ní by byl podle Kotta maximálně do jednoho metru. Vody by tak nemuselo být dost na využití například na závlahy. S pozměňovacím návrhem nesouhlasili zástupci ministerstva životního prostředí ani ministerstva pro místní rozvoj.

Návrh novely poslanců ČSSD, ANO, KSČM a SPD vychází ze záměru, který loni v létě předložil ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Vláda k návrhu zaujala neutrální stanovisko, měla k němu ale výhrady. Pro terénní úpravy by navíc nemělo být nutné ani ohlášení, ani stavební povolení.

Podpořili také pozměňovací návrh poslance Josefa Kotta (ANO), podle kterého by mohla mít malá vodní díla do dvou hektarů povolovaná v tomto režimu výšku hráze 2,5 metru, nikoliv 1,5 metru, jak novela původně předpokládala.
Původní návrh novely včera doporučil Sněmovně ke schválení také výbor pro životní prostředí.

Poslanec Jan Čižinský (za KDU-ČSL) na jednání výboru pro životní prostředí řekl, že je nepřijatelné, aby byl z rozhodování vyňat orgán ochrany přírody. Rychlost řízení podle něj stejně závisí na dodržování lhůt. Výbor pak hlasoval o návrhu na zamítnutí původního návrhu novely, pro však byli pouze tři poslanci, šest proti a tři se zdrželi.

Oba druhy staveb by měly získat výjimku ze stavebního zákona, který uvádí, že územní souhlas je možné vydat jen v případě, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Nově by mělo podle poslaneckého návrhu platit, že stavební úřad vysloví souhlas, pokud bude mít od vodoprávního úřadu kladné stanovisko.

Vládě se však nelíbí například dvouhektarový limit pro vodní díla.
Považuje ho za předimenzovaný pro zjednodušující postupy. Podle kabinetu by bylo vhodné ho přehodnotit s ohledem na povodňové riziko při případném protržení hráze. Vláda také upozornila na to, že návrh může omezit práva vlastníků vodních děl a držitelů povolení k nakládání s vodami, kteří by byli navrhovanou novelou vyloučeni z účasti na rozhodování o výstavbě těchto vodních děl v rámci řízení o nakládání s vodami.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme