JVS odmítl drahou dotaci. Zatížila by cenu vody na desítky let

Připravovaná stavba nové vodárenské trasy na sever Písecka, která by zdejší obce napojila na Vodárenskou soustavu jižní Čechy, stále nemá vyřešené financování. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) jako její investor usiloval o získání dotace ze Státního fondu životního prostředí, a když se mu to podařilo, odmítl. Pojďme se podívat na jeho důvody.

8 min. čtení

„Stanovené podmínky pro nás byly naprosto nepřijatelné. Znamenaly by do roku 2030 postupně zdražit pitnou vodu, kterou provozovatelům obecních a městských vodovodů prodáváme, téměř na trojnásobek!,“ vysvětluje Antonín Princ, ředitel JVS.

Svaz tak mohl získat 116 milionů z celkových 180 milionů korun potřebných na všechny tři etapy, včetně napojení Oseka a Radomyšle ze Strakonicka na centrální jihočeskou soustavu. Finanční analýza ale ukázala, že v momentě přijetí evropské dotace by svaz přestal mít vliv na cenu vody a musel by se podřídit vypočítaným indexům a zavázat k extrémnímu zdražování. To odmítl.

„Velkoobchodní“ cenu vody předané JVS prakticky mění jen pod vlivem inflace. Letos činila 13,82 Kč/m3 . Pro rok 2013 je stanovena na 14.37 Kč/m3. Cena je jednotná pro všechna města a obce, bez ohledu na dopravní vzdálenost. Těm to tak umožňuje dopředu kalkulovat cenový vývoj, plánovat, co si lze dovolit a kolik investovat v rámci svých kalkulací. A o tuto možnost nechtěl svaz, který je hlavním dodavatelem pitné vody v Jihočeském kraji, přijít. Cenový diktát na konečných 36.26 Kč proto představenstvo JVS zamítlo.

Pokud nějaký žadatel přijme podobné podmínky, pak to není pomoc. Nedivím se, že někteří příjemci takové dotace mají starosti, plynoucí z nedodržení tvrdých podmínek. Pro nás přitom není zisk hlavním smyslem podnikání. Tím je cenová stabilita, která dává obcím a městům prostor pro dlouhodobé plánování vodohospodářských investic,“ říká Antonín Princ.

Zajímavým faktem je, že cena vody je podle našich předpisů věcně usměrňovaná -to však neplatí pro příjem tzv. „evropských dotací“.

Záměr napojit tuto část Písecka, kde jsou problémy s kvalitou i množstvím pitné vody, na vodárenskou soustavu, ale JVS neopouští. „Jen musíme hledat další možnosti financování z dotací, protože taková investice se sama nikdy nezaplatí, uvedl Antonín Princ. Jedním z dalších kroků by proto mělo být setkání se zástupci zainteresovaných obcí a debata nad hledáním dalších cest a zdrojů. Lze očekávat i zvýšený tlak dotčených obcí na znovuobnovení osvědčeného národního dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR.

Severní část Písecka je lokalitou, kde kvalitní pitná voda chybí a limituje rozvoj obcí. JVS má akci připravenou, financování se ale stále řeší. První etapa má 8 km a na vodojem Sedlice by napojila Mirotice. Druhá měří 12,5 km a z Mirotic by vodovod prodloužila do Čimelic a okolí. Další větev by řešila Osek a Radomyšl (Strakonicko).

Státní fond životního prostředí ale nadále posuzuje už akceptovanou žádost JVS o podporu pokračující modernizace Úpravny vody Plav, kde má vzniknout třetí, „pojistný“ technologický stupeň při čištění a úpravě povrchové vody z římovské přehrady. Tato investice přijde na 322 milionů korun, z toho 202 milionů by měla pokrýt dotace. Pro tento typ investice je stanovena odlišná metodika pro finanční analýzu, a proto nevyžaduje takový nárůst ceny vody jako v projektu Zásobení obcí severního Písecka. Náklady investice se mimo jiné promítají do celé oblasti všech zásobených obyvatel ze soustavy, na rozdíl od nové trasy přivaděčů, kde se náklady podělí pouze nově zásobenými obyvateli.

***
Jihočeský vodárenský svaz vznikl v červnu 1993 a je sdružením právnických osob – měst a obcí Jihočeského kraje. Těch je nyní 255 a za posledních šest let se jejich počet zvýšil o devatenáct. Z Vodárenské soustavy jižní Čechy, jejímž vlastníkem a provozovatelem je rovněž JVS, odebírá pitnou vodu přes 388 tisíc obyvatel kraje z více než 140 měst a obcí.

Foto: Wikipedia, Chmee2, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme