VOS, a. s. vloni masivně investovala do své infrastruktury, přesto drží do

Akcionáři Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s. projednali na valné hromadě výsledky hospodaření společnosti v roce 2020. Ta již dlouhodobě hospodaří v kladných číslech, v loňském roce skončila se ziskem 4,5 mil. Kč. Provozní zisk byl ve výši 14,3 mil. Kč. 

8 min. čtení

Dobrého hos­podaření dosáhla díky udržení objemu prodeje pitné vody a vyváženému řízení nákladů i přesto, že masivně investuje. V roce 2020 vložila 177 mil. Kč na obnovu a opravy vodárenské infrastruktury. Dokončena byla modernizace úpravny vody v Lázních Bělohradě, pokračovalo se s propojováním vodovodů na Hořicku a Kopidlensku. Na všechny stavby získala VOS, a. s. dotační prostředky. Dokončeno bylo i připojení Vysokého Veselí na východočeskou vodárenskou soustavu. Valná hromada také schválila vklad infrastruktury obce Nemyčeves do majetku společnosti, čímž se obec stala dalším akcionářem.

Na valné hromadě byla dne 10. června akcionářům představena výroční zpráva za rok 2020 a kompletní výsledky hospodaření společnosti. To skončilo při ročním obratu zhruba 200 mil. Kč s celkovým ziskem 4,5 mil. Kč. Do výsledků hospodaření se výrazně promítá spotřeba vody, stabilita společnosti a hospodárnost při nakládání s finančními prostředky, investice do oprav a modernizace infrastruktury a zařízení, nárůst cen energií a materiálu, ale třeba i aktuální měnový kurz euro, a to kvůli splácení úvěru na projekt Cidlina. „Dobrého hospo­daření jsme dosáhli zejména díky udržení objemu prodeje pitné vody, které se prodalo 2 780 tisíc m3, a prodeje stočného, které bylo ve výši 2 892 tisíc m3. Dalším významným vlivem bylo racionální řízení provozních nákladů, i přes postupný nárůst cen energií či materiálu. Naopak nám vloni nesvědčil negativní vývoj kurzu koruny vůči euru. Za úvěr bylo zaplaceno 11 milionů a doplatit nám zbývá ještě 160 milionů. V roce 2020 byly vynaloženy mimořádně vysoké finanční prostředky na rozvoj, obnovu a opravy vodárenské infrastruktury, kon­krétně ve výši 177 mil. Kč.,“ říká k výsledkům předseda představenstva VOS, a. s. a starosta Jičína JUDr. Jan Malý.

A právě do dalšího rozvoje infrastruktury plánuje společnost masivně investovat i v dalších letech. „Představenstvo vloni schválilo aktualizaci strategického plánu na období 2021–2025. Plán je velmi am­biciózní a počítá s celkovými investicemi ve výši 405 mil. Kč, z čehož je 85 mil. Kč z evropských zdrojů. Zároveň jsou pláno­vány i další prostředky do oprav majetku ve výši 323 mil. Kč,“ dodává JUDr. Jan Malý. Společnost bude také v příštích 6 letech modernizovat měření spotřeby vody u zákazníků. Stávající vodoměry budou postupně vyměněny za ultrazvukové s dálkovým odečtem.

Valná hromada také schválila další nepeněžité vklady měst a obcí, a to formou vložení vodárenského majetku do své akciové společnosti. Tím zvýšila její základní kapitál. „Na základě rozhodnutí v minulých letech nám obce a města postupně převádí svůj infrastrukturní vodárenský majetek, který jsme dosud pouze provozovali. Změnou vlastnictví se zjednoduší budoucí obnova majetku, přičemž obce i města mají nad ním i nadále kontrolu jako akcionáři. Převeden byl takto majetek za více než 122 mil. Kč. V loňském roce došlo navíc k průlomovému rozhodnutí, kdy se počet akcionářů rozrostl o obec Rohoznice. Nyní rozhodla valná hromada o přijetí dalšího člena, a to obce Nemyčeves. Ta se tak stala 49. akcionářem společnosti,“ informuje ředitel VOS, a. s. Ing. Richard Smutný.

Změny nastaly také v dozorčí radě. Místo Josefa Dlaboly bude novým členem od 1. 7. 2021 Jan Herber ze Staré Paky. Stávající členka, Hana Štěrbová, byla znovuzvolena do funkce k 1. 7. 2021.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme