VOS a.s. vloni hospodařila se ziskem, plánuje více investovat

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. představila v červnu na valné hromadě akcionářům výsledky svého hospodaření. To skončilo se ziskem 8,7 milionů korun, což je dvojnásobek zisku loňského.

8 min. čtení

Protože se společnosti ekonomicky takto daří, rozhodli akcionáři, kterými jsou města a obce na Jičínsku, že se bude i nadále investovat do modernizace a staveb vodohospodářské infrastruktury.

Na valné hromadě byla akcionářům představena výroční zpráva za rok 2015, kde byly zveřejněny kompletní výsledky hospodaření společnosti. To skončilo při ročním rozpočtu zhruba 190 mil. Kč se ziskem 8,7 milionu, což je dvojnásobek hospodaření roku předchozího. „Velký vliv na celkový výsledek měl jednak kurz koruny vůči euru, kde jsme kurzovým rozdílem na našem úvěru na projekt Cidlina jen získali. Dále to bylo dlouhodobou politikou společnosti v oblasti výběrových řízení, kde se snažíme získat co nejlepší cenu mezi dodavateli a také stále hledáme vnitřní úspory,“ vysvětluje důvody kladného hospodaření ředitel společnosti Ing. Richard Smutný. Společnost měla přitom na konci roku 2012 zisk nulový. Na výsledcích se podepsal především úvěr, který si firma vzala na rozsáhlý projekt Cidlina a ten je veden v eurech. Promítá se tedy do výsledků hospodaření aktuální měnový kurz. V roce 2013 došlo intervencí ČNB k dalšímu ovlivnění celkového hospodaření společnosti a také kvůli stále klesající spotřebě vody se společnost dostala do ztráty téměř 9 milionů. „Poslední tři roky se trend naštěstí obrací a my jsme se dostali do kladných čísel. Nejdůležitějším zdrojem příjmů je pro nás samozřejmě vodné a stočné. Fakturovaná spotřeba vody v posledních letech také roste, vloni vzrostla o 6 % na celkových 2 640 tisíc m³. Také ve stočném došlo k nárůstu o 1 % na celkových 2761 tisíc m³. Každopádně je důležité říci, že již čtyři roky držíme stejnou cenu vodného a stočného, která je jedna z nejnižších v regionu – 78,95 Kč za m³,“ dodává ředitel Richard Smutný.

Díky dobrému hospodaření si společnost může dovolit více investovat do oprav, ale i do investic do nové infrastruktury. Letos je v plánu utratit zhruba 46 milionů korun za postupné opravy a dalších 63 milionů Kč půjde do investic. Největšími stavbami je letos kanalizace v Sobotce za zhruba 6 mil. Kč a rekonstrukce části kanalizace v Hořicích za 9,5 milionů. Dále se pak plánuje za 7,7 mil. Kč propojení vodovodu z Nové Paky do obcí Úbislavice a Krsmol, kde jsou slabé místní zdroje a v období sucha je zde vody nedostatek. „Z hlediska úspěšného hospodaření společnosti by se jako optimální mohlo zdát, že kladného zisku dosáhneme snáze snížením investic a finančních prostředků do oprav. My takto ale nepostupujeme, ba naopak. Dlouhodobě se snažíme pravidelně investovat do staveb a oprav vodárenské infrastruktury, protože jedině tak můžeme předcházet různým haváriím, jejichž řešení je většinou náročné jak technologicky, tak finančně. Spravujeme více jak 620 km vodovodů a 250 km kanalizací, takže opravy jdou postupně. Snažíme se spolupracovat s obcemi a městy, abychom infrastrukturu měnili pokud možno v souběhu s rekonstrukcemi ulic a nemuselo se tak do vozovky dvakrát. I v tom je pro nás úspora v rámci stavebních a výkopových prací, realizace finálních povrchů apod.,“ říká ředitel Richard Smutný.

Z větších investic v dalších letech společnost plánuje např. modernizaci úpraven vody v Hořicích – Libonice a v Lázních Bělohradě. Odhadem bude stát zhruba 110 milionů korun. Na obě akce se pokusí získat dotaci, stejně jako tomu bylo na úpravnu vody v Březovicích na Hořicku. Dále jsou v plánu úpravy na hořické vodovodní síti a propojení určitých úseků vodovodů na skupinové vodovody. Důvodem je zajištění dalších zdrojů pro problémové lokality v případě sucha, aby bylo možné vodu přepojit na silnější zdroj (jihovýchod Hořicka). Na svou rekonstrukci čekají také čistírny odpadních vod v Hořicích a ve Vysokém Veselí.
 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme