Volary budou i v příštím roce obnovu infrastruktury dotovat z rozpočtu radnice

Ve Volarech probíhají intenzivní diskuze o nových cenách za vodné a stočné. Místní zastupitelstvo má rozhodnout do konce prosince. Provozovatel vodárenské infrastruktury ČEVAK první návrhy již předložil. Starosta obce ale už dnes připouští, že vybrané prostředky nebudou stačit na obnovu vodárenské infrastruktury.

4 min. čtení

Už při stanovení cen vodného a stočného pro letošní rok místostarosta připustil, že peníze vybrané od odběratelů nestačí krýt požadavky na obnovu vodohospodářského majetku určenou desetiletým plánem obnovy. Rozdíl mezi skutečně vybranými prostředky a objemem financí nutných pro obnovu musí dotovat město ze svého rozpočtu. Desetiletý plán obnovy vodohospodářského majetku ukládá městu vložit průměrně každý rok do obnovy vodovodní a kanalizační sítě zhruba 4,5 milionu korun. To pokrývá nájemné vybrané od provozovatele z necelé poloviny.

Místostarosta Volar Robert Pročka přitom nepředpokládá, že by mezi zastupiteli byla vůle pro razantnější navýšení cen vody. "Cena vodného a stočného je do značné míry věc politická a názory různých zastupitelů jsou rozdílné. Někteří prosazují nízkou cenu vody s tím, že úbytek finančních prostředků na obnovu by se sanoval z jiných zdrojů města. Další názor se kloní k variantě, kterou zvolili například v Prachaticích nebo ve Vimperku, kde stanovili takovou cenu vodného a stočného, aby v plné míře vybranými poplatky byli schopni krýt náklady na obnovu vodohospodářského majetku," shrnul Pročka. Volarští zastupitelé se proto v uplynulých letech snaží držet cenu vody na nižší úrovni a dotovat ji z jiných zdrojů.

"I z hlediska zákona není určena stoprocentní povinnost naplnit fond obnovy pouze z vybraných poplatků. Dokáži si představit, že bychom si při případné kontrole dokázala obhájit, že prostředky na obnovu vodohospodářského majetku máme i z jiných zdrojů," argumentuje Pročka.

V letošním roce platí lidé v regionu za vodného a stočného 52,18 korun včetně DPH. Cena je stanovena jako  jako jednosložková. "Návrh ČEVAKu počítá s cenou jak jednosložkovou, tak dvousložkovou a bude záležet na radě města, jakou variantu předložíme k projednání zastupitelům," uvedl místostarosta. O konkrétním návrhu ceny ale prozatím hovořit nechtěl."

Foto: Wikipedie, Ivo Lukačovič, Adam Hauner, licence GNU


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme