Vody se zdražování dotkne jen minimálně

Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s informacemi o cenách vodného a stočného na rok 2022, které zdaleka nedosahují indexu růstu zmíněných položek.

2 min. čtení

Obyvatelé Ústeckého a Libereckého kraje za dodání 1000 litrů pitné vody zaplatí 59,33 Kč a za odvedení a vyčištění stejného množství vody 53,12 Kč včetně DPH.

Samozřejmě ani obor vodárenství nežije mimo ekonomickou realitu a jeho vstupy jsou stále nákladnější. „Do kalkulace cen vodného a stočného se tak počítají investice do obnovy a oprav vodárenské infrastruktury, které jsou do velké míry ovlivněny cenami stavebních prací a materiálu. Index cen stavebních prací překročil v posledním období 7 %; ceny energií, pohonných hmot a materiálu k úpravě vody rostou dvouciferným procentem. Sledujeme-li meziroční růst těchto položek, je navýšení cen o 7,3 % mnohem mírnější, než se dalo předpokládat. Je pravděpodobné, že nedosáhne ani růstu inflace na konci tohoto roku,“ dodává mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Mario Böhme.

Společnosti skupiny Severočeská voda při výpočtu cen zohledňují nejen zmíněné náklady, ale také faktor sociální únosnosti ceny, která se drží pod 2 % z čistých příjmů domácností v regionu. Aktuální sociálně únosná cena pro rok 2021 by činila maximálně 125 Kč/m3 v Ústeckém a 129 Kč/m3 v Libereckém kraji.

Zdroj: redakce

Doporučujeme