Vodovody a kanalizace investují do obnovy svého majetku

Po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci úpravny vody se společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové pustila do obnovy přívodního řadu, kterým se čerpá voda z úpravny v ulici Víta Nejedlého na Slezském Předměstí do novohradeckých vodojemů. Výkopy dočasně omezí pohyb v místě stavby. Připravena je i obnova kanalizace a vodovodu v Erbenově ulici. 

3 min. čtení

„Jedná se o rekonstrukci vodovodního řadu o průměru 600 milimetrů v délce dvou a půl kilometru, přičemž stavba bude z větší části prováděna otevřeným výkopem. Trasa potrubí vede hustou zástavbou města a z toho důvodu bude docházet k dočasným omezením v místě stavby“, sdělil Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek Vodovody a kanalizace Hradec Králové.

Zhotovitel zahájí práce v březnu a stavební činnost se dotkne ulic Pod Zámečkem, Souběžná, Oldřichova, Svitavská a částečně i Mandysovy ulice a ul. Jana Masaryka. Pracovat se bude také podél Gočárova okruhu v úseku od Orlického mostu po nadjezd v Malšovické a pod Brněnskou ulicí. Současně dojde k přeložce kanalizace v délce 157 metrů v Oldřichově ulici. V příštím roce by investiční akce v hodnotě bezmála 136 milionů korun měla pokračovat bezvýkopovou sanací potrubí pod korytem řeky Orlice a v ulici Na Kotli. Výkopovým pracím bude od 1. března předcházet kácení stromů v ochranném pásmu vodovodního řadu, přičemž po dokončení stavební činnosti dojde k náhradní výsadbě stromů.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové chystají také obnovu stávající kanalizační stoky a vodovodního řadu v Erbenově ulici, která potrvá od 1. března do konce srpna a přijde na více než 12 milionů korun. Součástí stavby bude i přepojení všech stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem a k uličním vpustím, během kterého budou přilehlé nemovitosti zásobovány vodou prostřednictvím provizorního vodovodu.

Zdroj: redakce

Doporučujeme