Vodovody a kanalizace Hradec Králové loňský zisk reinvestují do obnovy infrastruktury

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VAK HK) dosáhla loni čistého zisku ve výši 46,18 mil. Kč. Významný podíl na zisku tvoří dividenda od provozovatele společnosti Královéhradecká provozní, a.s. ve výši 15,98 mil. korun. Potvrdila to včerejší valná hromada společnosti.

4 min. čtení

"Zisk společnosti je na základě rozhodnutí akcionářů dlouhodobě reinvestován do vodárenské infrastruktury, do obnovy sítí a technologií. Nájemné, které obdržela společnost za pronájem vodárenského majetku v loňském roce, bylo ve výši 234 mil. korun. Od roku 2006, získala společnost na nájemném již 1,345 miliardy korun, což umožnilo investiční rozvoj a řádnou obnovu majetku," shrnuje Ing. Pavel Loskot, technický náměstek společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Celkové investiční výdaje VAK HK loni dosáhly 250,7 mil. korun. Došlo k rozšíření vodovodní sítě o 5 km a její délka ve vlastnictví společnosti dnes činí 1 310 km. Stoková síť byla prodloužena o 2 km na celkovou délku 517 km. Nejvýznamnější stavbou minulého roku je rekonstrukce úpravny vody na Orlici v Hradci Králové.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a .s. (VAK HK, a .s.) je vodárenskou společností, která zajišťuje komplex činností souvisejících s výrobou a zásobením pitnou vodou, odkanalizováním obcí a čištěním odpadních vod. Působí zejména na území okresu Hradec Králové a zasahuje i do okrajových částí okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Náchod, Kolín, Nymburk, Jičín a Trutnov. Prostřednictvím vodovodní sítě zásobuje společnost 158 tis. obyvatel, na kanalizaci je připojeno 124 tis. obyvatel.

Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky dne 8. 10. 1993. Od počátku působila jako tzv. smíšená společnost (vlastník a zároveň provozovatel veřejného vodovodu a kanalizace). Ke dni 30. 9. 2005 byla prodána provozní část podniku novému provozovateli – společnosti Královéhradecká provozní, a.s., členu skupiny Veolia Voda – a infrastrukturní majetek na dobu 30 let pronajat k jeho provozování. VAK HK, a.s. se stala 34% akcionářem společnosti Královéhradecká provozní a.s. a působí jako ryze vlastnická vodárenská společnost.
 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme