Vodohospodáři zahájili modernizaci úpravny vody v Odrách za téměř 30 milionů korun

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) zahájila komplexní modernizaci úpravny vody v Odrách na Novojičínsku za téměř 30 milionů korun. Úpravna je dlouhodobě mimo provoz. Po úpravách stavební části a výměně technologie pro úpravu surové vody na vodu pitnou ji budou moci vodohospodáři využívat pro potřeby obyvatel. Stavba má být hotova do konce roku. 

3 min. čtení

ČTK to sdělil mluvčí SmVaK Marek Síbrt.

„Odry jsou největším sídlem, kde působí SmVaK Ostrava, které není napojeno na páteřní systém Ostravského oblastního vodovodu, ale je zásobováno lokálními zdroji podzemní vody v podobě několika vrtů. Jeden nový jsme zde nedávno vybudovali, další postupně modernizujeme a sanujeme,“
uvedl Síbrt.

Podnik v roce 2018 odkoupil úpravnu vody od města. Po její modernizaci bude možné do systému zásobování pitnou vodou zapojit další vrt, který se nachází v areálu úpravny, ale kvůli vyššímu obsahu železa a manganu ve vodě ho není zatím možné využívat bez úpravy jako vodu pitnou.

„Součástí rozsáhlé rekonstrukce objektu úpravny je vybudování dvoupatrové nástavby nad vrtem, kompletní sanace vnitřních povrchů a zateplení celé budovy. Dále dojde k výměně technologie, rozvodů potrubí a elektroinstalace. Celý systém bude začleněn do systému dálkového řízení s přenosem dat na centrální dispečink SmVaK Ostrava,“ uvedl vedoucí investic Dalibor Jurčák. Rekonstruován bude také vodovodní řad z úpravny vody až po oplocení areálu.

SmVaK Ostrava patří mezi největší vodárenské firmy v zemi. Vodu dodávají více než 730.000 lidí zejména na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku, ale také části Olomouckého kraje a do pohraniční oblasti Polska.

Zdroj: ČTK

Doporučujeme