Vodohospodáři upustí z Nových Mlýnů více vody, pomohou oboře Soutok

Vodohospodáři z Povodí Moravy z Novomlýnských nádrží upustí více vody, doplní tak vodu v drobných tocích, mokřadech a tůních v oboře Soutok ohrožené suchem. Půjde o 12 milionů metrů krychlových vody vypuštěných ze soustavy nádrží. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí státního podniku Petr Chmelař. Oboru Soutok vodohospodáři tímto způsobem zavodňovali i v minulých letech.

4 min. čtení

Povodí Moravy vyhovělo žádosti Lesů České republiky, manipulaci s vodou na vodním díle zahájí 1. března. „Využili jsme průtoků na konci zimy k navýšení akumulovaného objemu v soustavě nádrží Nové Mlýny nad hladinu zásobního prostoru tak, abychom ji mohli mimořádně využít pro potřeby lesů v oboře Soutok. Odtok zvýšíme na přibližně 100 až 110 metrů krychlových za sekundu tak, aby se voda dostala systémem nápustných objektů, stavidel a kanálů do lužních lesů, kde způsobí zaplavení tůní, mokřadů a luk,“ popsal generální ředitel státního podniku Václav Gargulák.

Vodohospodáři zvýší odtok z Nových Mlýnů v 10:00, a to z aktuálních 19 metrů krychlových za sekundu až na 110 metrů krychlových za sekundu a budou ho udržovat přibližně dva dny, dokud hladina v nádrži neklesne na kótu 169,90 metrů nad mořem, tedy přibližně o 50 centimetrů. To představuje přibližně 12 milionů metrů krychlových vody. „Vodní nádrže Nové Mlýny jsou posledním článkem Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy, která nám umožňuje i v poměrně suchém období velmi efektivně nakládat s vodou,“ uvedl Gargulák.

Lesníci registrují dlouholetý úbytek vody v jihomoravských lužních lesích, způsobený je podle nich vodohospodářskými úpravami krajiny koncem minulého století a v posledních letech i suchem. Ustaly tak pravidelné záplavy a hladina podzemních vod klesla asi o 150 centimetrů. Tamější luhy ale dostatek vody potřebují. Vodohospodáři obdobnou manipulaci provedli loni, také v letech 2020, 2019 a 2017. Rok 2018 byl natolik suchý, že podobnou akci uskutečnit nemohli.

Po dobu manipulace s vodu nebude bezpečné se pohybovat v korytě vodního toku Dyje, průtok v řece mírně překročí první stupeň povodňové aktivity. O ukončení manipulací bude povodí informovat na svém webu.

Soutok je unikátní přírodní lokalita, kde se stýkají Dyje, Morava a Kyjovka. Jsou tam lužní lesy či louky se starými duby. Obora slouží k chovu jelení a dančí zvěře a divokých prasat. Rozloha je přes 4200 hektarů.

Autor: ČTK

Foto: Wikipedia

Doporučujeme