Vodohospodáři pomohli oboře Soutok, z Nových Mlýnů upustili více vody

Vodohospodáři z Povodí Moravy z Novomlýnských nádrží upustili více vody, pomohli tím doplnit vodu v drobných tocích, mokřadech a tůních v suchem ohrožené oboře Soutok. Šlo přibližně o 13 milionů metrů krychlových vody vypuštěných ze soustavy nádrží. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí státního podniku Petr Chmelař. 

4 min. čtení

Oboru Soutok vodohospodáři tímto způsobem zavodňovali i v minulých letech.

Povodí Moravy manipulací vyhovělo žádosti Lesů České republiky. Vodu vodohospodáři začali upouštět v druhé polovině března, manipulace trvala 40 hodin. Před zvýšením byl odtok z nádrže 12 metrů krychlových za sekundu, následně ho zvýšili až na 100 metrů krychlových za sekundu. "Před zvýšeným průtokem byly otevřeny všechny nápustné objekty na Dyji – především stavidlo Brána, Podkova a jez Pohansko, kterými natéká voda do lužních lesů nad soutokem Dyje s Moravou. Během vypouštění jsme velmi pozorně monitorovali celý úsek Dyje včetně nápustných objektů," popsal proces zavodňování lužních lesů generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Zvýšené průtoky v Dyji pomohly zvýšit hladinu v slepých ramenech podél celé řeky. Podle vodohospodářů se tak zlepšily environmentální podmínky v těchto lokalitách dlouhodobě postižených suchem. "Z dlouhodobějšího hlediska je velmi dobrou zprávou to, že se podaří v příštích letech díky projektům Povodí Moravy a Lesů ČR několikanásobně zvýšit množství vody, kterou je možné lužním lesům na Soutoku poskytnout. Ze zvýšených průtoků v Dyji profitují i další lokality, jejichž vývoj byl v minulosti rovněž povodněmi formován," zhodnotil ředitel jihomoravského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Stanislav Koukal.

Po skončení manipulace začali vodohospodáři novomlýnské nádrže opět napouštět. Před koncem března dosáhla hladina v dolní nádrži vodního díla Nové Mlýny kóty 170 metrů nad mořem. Podle vodohospodářů je tak dostatek vody pro sezónní potřeby zemědělců na závlahy.

Soutok je místo, v němž se stýkají Dyje, Morava a Kyjovka. Jsou tam lužní lesy či louky se starými duby. Obora slouží k chovu jelenů a daňků, žijí tam divoká prasata. Rozloha je přes 4200 hektarů.

Foto: Wikipedia, Martin Vavřík, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme