Vodohospodáři čistí 310 metrů hluboký vrt u Budějovic

Očista a údržba 310 metrů hlubokého vrtu, který se podílí na zásobování Českých Budějovic pitnou vodou, začala v pondělí. Na technicky náročnou akci musel být povolán speciální padesátitunový jeřáb. 

3 min. čtení

„Jeho úkolem je vytáhnout z hloubky 45 metrů čerpadlo, které následně technici zkontrolují. Po ustálení hladiny vody naši zaměstnanci vrt prohlédnou pomocí kamery a následně ho vyčistí,“ popsal postup prací provozní ředitel společnosti ČEVAK a.s. Peter Bolha.

Dodal, že tento podzemní vrt nacházející se nedaleko Opatovic je jedním ze dvou, které zásobují surovou vodou Úpravnu vody České Budějovice. Ta je ve vlastnictví města a byla zprovozněna v roce 2009 jako záložní zdroj pitné vody. Do Budějovic ji tak dodává souběžně s úpravnou vody Plav.

„Výrobní kapacita budějovické úpravny je v běžném povozu 50 litrů za vteřinu, v případě potřeby to ale může být až 80 litrů,“ uvedl Peter Bolha. Doplnil, že voda, která se tímto způsobem získává z Budějovické pánve je velmi kvalitní. Z úpravny je následně tlačena čerpadly potrubím do vodojemu Hosín, odkud pak gravitačně přitéká do vodovodní sítě Českých Budějovic.

Údržbu vrtu, která si vyžádá jeho krátkodobé odstavení, vodohospodáři spojili s  kontrolou budějovické úpravny. Voda do hosínského vodojemu odtud přestala natékat dnes ráno, nejpozději do konce pracovního týdne bude ale provoz úpravny obnoven v plném rozsahu. „České Budějovice budou po celou dobu plně zásobovány vodou z úpravny vody Plav a obyvatelé města žádnou změnu nezaznamenají,“ doplnil Peter Bolha. 

Zdroj: redakce

Doporučujeme